Vertaal
Naar andere talen: • gehen > DEgehen > ESgehen > FR
Vertalingen gehen NL>EN
We hebben geen vertalingen voor gehen in Nederlands <> Engels

Anders gespeld: gebed 60%
Anders gespeld: gebied 54.55%
Anders gespeld: gebeuk 54.55%
Anders gespeld: gebekt 54.55%
Anders gespeld: gebeef 54.55%
Anders gespeld: geacht 54.55%
Anders gespeld: gebit 40%
Anders gespeld: gebak 40%
Anders gespeld: gebluf 36.36%
Anders gespeld: geblaf 36.36%
Anders gespeld: gebalk 36.36%
Anders gespeld: gebaar 36.36%
Anders gespeld: gearmd 36.36%
Anders gespeld: geaard 36.36%

Zoek in de Nederlandstalige encyclopedie (encyclo.nl) of zoek deze vertaling op met Google

Tips bij de vertalingen:
Vertaal enkelvoud, geen meervoud of verkleinwoorden. (Dus `huis` in plaats van `huisje` of `huizen`)
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `gehen`
Voorbeeldzinnen laden....


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App