Vertaal
Naar andere talen: • nurturing > DEnurturing > ESnurturing > FR
Definities in het Engels: Nurturing (1x)
Vertalingen nurturing EN>NL
We hebben geen vertalingen voor nurturing in Engels <> Nederlands

Zoek in de Engelstalige encyclopedie (encyclo.co.uk)
Zoek in de Franstalige encyclopedie (encyclopedie.fr) of zoek deze vertaling op met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `nurturing`
Voorbeeldzinnen laden....


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App