Vertaal

Vertalingen mach EN>NL
mach mach

Bron: Wakefield genealogy pages
Synoniemen
EN: Ernst Mach
EN: Mach
EN: philosopher
EN: physicist

Er zijn 100 zinnen met `mach` gevonden
 1. EN: cruise mach number
  NL: kruis-machgetal
 2. EN: machine gunner
  NL: mitrailleurschutter
 3. EN: maximum Mach number
  NL: maximaal machgetal
 4. EN: screening machine
  NL: screeningapparaat (röntgen)
 5. EN: towing machine
  NL: veeglier
 6. EN: mortising machine
  NL: langgatboor
 7. EN: suction machine
  NL: uitzuigsysteem
 8. EN: Operate equipment, e.g. mixing machines, ovens and other equipment.
  NL: Bedient apparatuur zoals mixers, ovens, etc.
 9. EN: Adjust machine controls and change tool settings if necessary, e.g. in order to keep dimensions within specified tolerances.
  NL: Stelt de machines of gereedschappen bij indien nodig, bijvoorbeeld om de afmetingen binnen bepaalde tolerantiegrenzen te houden.
 10. EN: Adjust machines in case of malfunctioning, problems or irregularities.
  NL: Stelt machines bij als ze slecht functioneren, bij problemen of bij onregelmatigheden.
 11. EN: Plan (the sequence of) machine operations.
  NL: Plant de (volgorde van) de machinebewerkingen.
 12. EN: Set up, start and operate machines.
  NL: Stelt machines op, start ze en bedient ze.
 13. EN: Make minor repairs and adjustments to machines.
  NL: Voert kleine reparaties of aanpassingen uit aan de machines.
 14. EN: Load (, unload and reload) the machines with the items to be treated.
  NL: Laadt en herlaadt machines met de stukken die bewerkt moeten worden.
 15. EN: Maintain and make minor repairs to the machines.
  NL: Onderhoudt machines en voert kleine reparaties uit.
 16. EN: Monitor the operation of welding machines.
  NL: Houdt de werking van de lasapparaten in het oog.
 17. EN: Adjust, clean, repair and replace machine parts.
  NL: Reinigt, repareert en vervangt machineonderdelen en stelt ze bij.
 18. EN: Set up drilling and hoisting machinery, e.g. by connecting drill pipe sections, etc.
  NL: Stelt boorinstallaties en hijsinstallaties op, door bijvoorbeeld boorpijponderdelen te verbinden.
 19. EN: Operate the drilling machinery, e.g. by regulating pressure of tools, controlling the speed of rotary tables and air flow, etc.
  NL: Bedient de boorinstallatie, bijvoorbeeld door de druk te regelen, de snelheid van de draaibanken te controleren, de luchttoevoer te bepalen etc.
 20. EN: Modify, clean and maintain pipe systems, units, fittings and related machines and equipment.
  NL: Reinigt en onderhoudt pijpsystemen, eenheden, pijpverbindingen en aanverwante machines en uitrusting en stelt het bij indien nodig.
 21. EN: Power plant operators control, operate and maintain machinery to generate electric power.
  NL: Een operator van een energiecentrale controleert, bedient en onderhoudt installaties om elektrische stroom op te wekken.
 22. EN: Select or request equipment and machines, transport and set them up.
  NL: Regelt of bestelt de juiste apparatuur of machines en zorgt voor transport en plaatsing hiervan.
 23. EN: machine
  NL: machine
 24. EN: devilling machines
  NL: duivels (wolven)
 25. EN: Repair and adjust equipment, machines, defective components, etc.
  NL: Repareert en verricht bij- en afstellingen bij installaties, machines, defecte onderdelen etc.

Bekijk alle 100 voorbeeldzinnen met `mach`