Vertaal
Naar andere talen: • gern > DEgern > ESgern > FR
Vertalingen gern EN>NL
We hebben geen vertalingen voor gern in Engels <> Nederlands

Anders gespeld: gear 75%
Anders gespeld: gean 75%
Anders gespeld: gears 66.67%
Anders gespeld: gee 57.14%
Anders gespeld: geep 50%
Anders gespeld: geek 50%
Anders gespeld: geese 44.44%
Anders gespeld: gecko 44.44%
Anders gespeld: Geest 22.22%
Anders gespeld: Gee H 22.22%
Anders gespeld: GEIS 0%
Anders gespeld: GEFAP 0%
Anders gespeld: GEF 0%
Anders gespeld: GEATS 0%
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `gern`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App