Vertaal
Naar andere talen: • tegenstelling > DEtegenstelling > EStegenstelling > FR
Definities op Encyclo.nl: tegenstelling (9x)
Vertalingen tegenstelling NL>EN

de tegenstelling

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈtexə(n)stɛlɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

verschil tussen zaken die tegenover elkaar staan - differences, contrast, discrepancies
de tegenstellingen tussen de partijen overbruggen - bridge the differences between the parties
uitdrukking in scherpe/flagrante tegenstelling tot

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de tegenstelling (v) the discrepancy ; the contrast ; the contradistinction ; the antipole ; the either ..... or ; the opposite
tegenstelling antithesis ; opposition
Bronnen: interglot; mwb; Wakefield genealogy pages


Voorbeeldzinnen met `tegenstelling`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: antithese
NL: contradictie
NL: contrast
NL: controverse
NL: oftewel
NL: paradox
NL: strijdende opvatting
NL: strijdenopvatting

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: een tegenstelling vormen met EN: contrast with
NL: in tegenstelling met (tot) EN: in contrast with, unlike, as distinct from

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App