Vertaal

Vertalingen hoog NL>EN

hoog

bijv.naamw.
Uitspraak:  [hox]

1) als iets zich ver naar boven uitstrekt of zich op een punt ver boven bevindt - great, high, tall
een hoog flatgebouw - a high-rise apartment building
hoog in de bergen wonen - live high up in the mountains
De kamer is drie meter hoog. - The room has a three-meter high ceiling.
uitdrukking bij hoog en bij laag

2) groot - high, steep, great
een hoog inkomen hebben - have a high income
hoge koorts hebben - have high temperature
uitdrukking hoog oplopen
uitdrukking in hoge mate

3) maatschappelijk of moreel belangrijk - prominent, distinguished, considerable
een hoge positie bekleden - hold a high position
uitdrukking hoog aangeschreven staan
uitdrukking hoog opgeven van

4) (van geluid) met een hoge frequentie van de geluidsgolven en soms een beetje scherp - high, shrill
Als je vrolijk bent, gaat je stem vaak omhoog. - Often, when you are happy your voice acquires a higher tone.
Een alarm heeft meestal een hoog geluid. - An alarm clock normally has a very shrill sound.

5) deel van de uitdrukking:
uitdrukking Het zit me hoog.

6) deel van de uitdrukking:
uitdrukking het is de hoogste tijd om...

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
hoog (bijv.naamw.) shrill (bijv.naamw.) ; high (bijv.naamw.) ; situated up-high (bijv.naamw.)
hoog lofty ; tall

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages
Synoniemen
NL: aanzienlijk
NL: edel
NL: groot
NL: hard
NL: hooggelegen
NL: schel
NL: scherp
NL: schril
NL: snerpend

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: de hoge c EN: the upper C
NL: twee hoog EN: two pair high
NL: hoog en droog EN: high and dry, out of harm's way
NL: in 't hoge noorden EN: in the extreme North
NL: Hoge Raad EN: Supreme Court of Judicature
NL: hoge rug EN: a stoop
NL: hoog grijpen EN: (figuurlijk) aim high
NL: hoge woorden EN: high words
NL: tenslotte kwam het hoge woord eruit EN: at last he made a clean breast of it
NL: een hoog woord hebben EN: vapour
NL: hoog staan EN: (van water, barometer, aandelen) be high
NL: dat zit mij hoog EN: that sticks in my throat
NL: hij achtte zich niet te hoog om te werken EN: he was not above working
NL: dat gaat mij te hoog EN: that is beyond me
NL: of je hoog of laag springt EN: whether you like it or not
NL: hoger onderwijs EN: higher education
NL: een hoge ome EN: a big shot, VIP (very important person), (mil.) brass hat