Vertaal
Naar andere talen: • hoog > DEhoog > EShoog > FR
Definities op Encyclo.nl: Hoog (10x)
Vertalingen hoog NL>EN

hoog

bijv.naamw.
Uitspraak:  [hox]

1) als iets zich ver naar boven uitstrekt of zich op een punt ver boven bevindt - great, high, tall
een hoog flatgebouw - a high-rise apartment building
hoog in de bergen wonen - live high up in the mountains
De kamer is drie meter hoog. - The room has a three-meter high ceiling.
uitdrukking bij hoog en bij laag

2) groot - high, steep, great
een hoog inkomen hebben - have a high income
hoge koorts hebben - have high temperature
uitdrukking hoog oplopen
uitdrukking in hoge mate

3) maatschappelijk of moreel belangrijk - prominent, distinguished, considerable
een hoge positie bekleden - hold a high position
uitdrukking hoog aangeschreven staan
uitdrukking hoog opgeven van

4) (van geluid) met een hoge frequentie van de geluidsgolven en soms een beetje scherp - high, shrill
Als je vrolijk bent, gaat je stem vaak omhoog. - Often, when you are happy your voice acquires a higher tone.
Een alarm heeft meestal een hoog geluid. - An alarm clock normally has a very shrill sound.

5) deel van de uitdrukking:
uitdrukking Het zit me hoog.

6) deel van de uitdrukking:
uitdrukking het is de hoogste tijd om...

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
hoog shrill ; high ; situated up-high ; lofty ; tall
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `hoog`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanzienlijk
NL: edel
NL: groot
NL: hard
NL: hooggelegen
NL: schel
NL: scherp
NL: schril
NL: snerpend

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: de hoge c EN: the upper C
NL: twee hoog EN: two pair high
NL: hoog en droog EN: high and dry, out of harm's way
NL: in 't hoge noorden EN: in the extreme North
NL: Hoge Raad EN: Supreme Court of Judicature
NL: hoge rug EN: a stoop
NL: hoog grijpen EN: (figuurlijk) aim high
NL: hoge woorden EN: high words
NL: tenslotte kwam het hoge woord eruit EN: at last he made a clean breast of it
NL: een hoog woord hebben EN: vapour
NL: hoog staan EN: (van water, barometer, aandelen) be high
NL: dat zit mij hoog EN: that sticks in my throat
NL: hij achtte zich niet te hoog om te werken EN: he was not above working
NL: dat gaat mij te hoog EN: that is beyond me
NL: of je hoog of laag springt EN: whether you like it or not
NL: hoger onderwijs EN: higher education
NL: een hoge ome EN: a big shot, VIP (very important person), (mil.) brass hat

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App