Vertaal
Naar andere talen: • betekenis > DEbetekenis > ESbetekenis > FR
Definities op Encyclo.nl: betekenis (11x)
Vertalingen betekenis NL>EN

de betekenis

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [bəˈtekənɪs]
Verbuigingen:  -sen (meerv.)

1) wat je met iets bedoelt, de inhoud - meaning, implication
de betekenis van een woord of een uitdrukking - the meaning of a word or an expression
de letterlijke betekenis - the literal meaning

2) waarde, belang - meaning, significance
Veel betekenis hechten aan de band met je vrienden. - Attach a lot of importance to ties with one's friends.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
betekenis (ww.)to value
de betekenis (v) the meaning ; the sense ; the composition ; the substance ; the worth ; the purpose ; the significance ; the intent ; the merit ; the intention
betekenis concern ; meaning(of a sign) ; idea ; meaning
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `betekenis`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanvaarding
NL: bedoeling
NL: beduidenis
NL: beduiding
NL: belang
NL: CURRICULUM VITAE
NL: inhoud
NL: portee
NL: significantie
NL: waar

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: een man van betekenis EN: an important man, a distinguished man

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App