Vertaal
Naar andere talen: • falloir > DEfalloir > ENfalloir > ES
Vertalingen falloir FR>NL
[falwaʀ]

1 être nécessaire - nodig zijn

  'Il me faut un couteau.'
  Ik heb een mes nodig.

  'Il faut dormir.'
  Er moet geslapen worden.

  'Il faut deux heures pour s'y rendre.'
  Om daar te komen heb je twee uur nodig.


2   il faut que
il est nécessaire que


suivi du subj.

het is noodzakelijk dat

  'Il faut qu'il vienne.'
  Het is noodzakelijk dat hij komt / hij moet komen.


3   comme il faut
bien, correct - zoals het hoort / behoorlijk

  'installer ··· comme il faut'
  iets behoorlijk installeren


4   s'il le faut
si cela est nécessaire - als het nodig is

  'Je viendrai s'il le faut.'
  Ik kom als dat nodig is.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
falloir (ww.) willen (ww.) ; moeten (ww.) ; believen (ww.) ; dienen (ww.) ; verplicht zijn (ww.)
falloir nodig hebben ; nodig zijn
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `falloir`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: devoir

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: il (vous) faut partir, il faut que vous partiez NL: u moet vertrekken
FR: comme il faut NL: zoals het hoort
FR: il le faut NL: het moet
FR: il me faut de l'argent NL: ik heb geld nodig
FR: il faut beaucoup de courage pour gravir ce mont NL: er is veel moed nodig om die berg te beklimmen

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App