Vertaal

Vertalingen lied EN>NL
lied (bijv.naamw.) gelogen (bijv.naamw.)
lied logen ; loog

Bronnen: interglot MWB
Synoniemen
EN: sham
EN: song

Er zijn 9 zinnen met `lied` gevonden
 1. EN: - And you lied to us.\r - Yeah, and to me.
  NL: En je hebt tegen ons gelogen.\r - En tegen mij.
 2. EN: Hij heeft het liedje voor ons geschreven,
  NL: He wrote us the song
 3. EN: And they'll hurt you\r if they think you've lied
  NL: straks denken ze dat je liegt\r en keren ze zich tegen je
 4. EN: He was accused of having lied about the affair.
  NL: Hij werd beschuldigd van liegen over die zaak.
 5. EN: Mary lied about her age.
  NL: Mary heeft gelogen over haar leeftijd.
 6. EN: It's possible that Tom lied to you.
  NL: Het is mogelijk dat Tom tegen je loog.
 7. EN: They lied to you.
  NL: Ze hebben tegen je gelogen.
 8. EN: I lied about being a thief.\r I don't do that now.
  NL: Ik loog alleen over dat stelen\r en dat doe ik niet meer.
 9. EN: Your mom lied to you...
  NL: Je moeder heeft gelogen om je\r bij hem weg te houden. Hij leeft nog.