Vertaal

Vertalingen legacy EN>NL
something left in a will by someone who has died: “He was left a legacy by his great-aunt.”
erfenis
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the legacyde erfenis (v) ; de boedel (m) ; de nalatenschap ; het erfstuk
legacy verouderd ; erfgoed ; oudere functie ; legaat

Bronnen: Vlietstra interglot MWB Wikipedia Antiquarian Dictionary
Synoniemen
EN: bequest
EN: birthright
EN: estate
EN: gift
EN: heritage
EN: inheritance

Er zijn 6 zinnen met `legacy` gevonden
 1. EN: Hundertwasser's legacy: the Green Citadel
  NL: De nalatenschap van Hundertwasser: de Groene Citadel
 2. EN: Should the State not accept this, the legacy would fall to the Carnegie Foundation
  NL: Mocht de staat de nalatenschap weigeren, dan viel deze te beurt aan de Carnegie Stichting
 3. EN: One legacy of its different traditions rooted in culture and commerce is a remarkable variety of museums
  NL: En zo kan Jena op grond van zijn uiteenlopende tradities tussen cultuur en kapitaal bogen op een ongelofelijk gevarieerd museumlandschap
 4. EN: People wanted to make a clean break with the legacy of the past
  NL: Men wilde radicaal breken met de erfenis van het verleden
 5. EN: Later, the wool trade made this part of the country wealthy, a legacy that can still be felt in the well-to-do state of towns such as Cheltenham
  NL: Weer later werd dit gebied rijk door de wolhandel, een erfenis die nog steeds goed is te merken in welvarende plaatsen als Cheltenham
 6. EN: legacy
  NL: patrimonium