Vertaal

Vertalingen distinctive EN>NL
to distinctive onderscheiden (ww.)
the distinctivehet kenteken ; het distinctief
distinctive (bnw.) zich onderscheidend (bnw.) ; fijnbeschaafd (bnw.) ; gedistingeerd (bnw.) ; onderscheidend (bnw.)
distinctive (bijv.naamw.) apart (bijv.naamw.) ; afzonderlijk (bijv.naamw.) ; typisch (bijv.naamw.) ; kenmerkend (bijv.naamw.) ; karakteristiek (bnw.) ; typerend (bijv.naamw.) ; tekenend (bijv.naamw.)
distinctive afwijkend

Bronnen: Vlietstra Tecdic.com interglot Wakefield genealogy pages
Synoniemen
EN: characteristic
EN: typical