Vertaal

Vertalingen desire EN>NL
a wish or longing: “I have a sudden desire for a bar of chocolate”
wens, begeerte
to long for or feel desire for: “After a day's work, all I desire is a hot bath.”
begeren

de'sirable (Bijvoeglijk naamwoord)

pleasing or worth having: “a desirable residence.”
begeerlijk

de'sira'bility (Zelfstandig naamwoord)

the extent to which something is desirable.
begeerlijk
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to desire wensen (ww.) ; verlangen (ww.) ; lust (ww.) ; zucht (ww.) ; begeren (ww.) ; smachten (ww.) ; genoegen (ww.) ; genot (ww.) ; drift (ww.) ; wellust (ww.) ; begeerte (ww.) ; heftig verlangen (ww.) ; hevig verlangen (ww.) ; hunkeren (ww.) ; sterk verlangen (ww.) ; hunkering (ww.)
the desirede wens (m)
desire trek hebben in ; verkiezen ; zin ; goesting

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages Trueterm
Synoniemen
EN: ache
EN: aspiration
EN: be after
EN: be looking for
EN: bent
EN: covet
EN: crave
EN: craving
EN: fancy
EN: feel like

Er zijn 15 zinnen met `desire` gevonden
 1. EN: Also, Alessandra had expressed her desire to remain with her mother during the court proceedings in Slovenia
  NL: Ook had Alessandra te kennen gegeven dat ze tijdens de rechtszaak bij haar moeder in Slovenië wilde blijven
 2. EN: If you sell through an estate agent or any other means, your presentation on Immogo has not had the desired result and will therefore be free
  NL: Komt uw koper via een andere weg, bijvoorbeeld via een makelaar, dan blijft uw plaatsing op Immogo helemaal gratis
 3. EN: Because in this world,\r if l were to invite who l desired. . .
  NL: Want als ik zou toegeven\r aan mijn verlangens. . .
 4. EN: desired (cable) route
  NL: wenstracé
 5. EN: This result leaves much to be desired.
  NL: Dit resultaat laat veel te wensen over.
 6. EN: This unique way of life is what attracts return visitors with the desire to live on Bonaire
  NL: Dit trekt vele bezoekers aan, waarvan sommige er over denken zich te vestigen op het eiland
 7. EN: The desire is the father of the thought.
  NL: De wens is de vader van de gedachte.
 8. EN: Mix paint, stain or varnish with oil, turpentine or other additives to obtain desired colours and consistencies.
  NL: Mengt verf, beits of vernis met olie, terpentine, thinner of andere middelen om de gewenste kleuren en samenstellingen te verkrijgen.
 9. EN: Taxi drivers drive a taxicab, van or limousine (company or privately owned) to take passengers and their luggage to the desired destination.
  NL: Een taxichauffeur bestuurt een taxi, taxibus of limousine om passagiers en hun bagage naar de gewenste bestemming te vervoeren.
 10. EN: If desired, we’ll also arrange joint customer support
  NL: Als u dat wenst, kunnen we een gedeelde klantenservice organiseren
 11. EN: I have a desire to go to England.
  NL: Ik heb een verlangen om naar Engeland te gaan.
 12. EN: We all desire success.
  NL: We verlangen allemaal naar succes.
 13. EN: Fear, hunger, desire.
  NL: Angst, honger, verlangen.
 14. EN: if the withholding agent so desires
  NL: Eea enkel indien de inhoudsplichtige dit wenst
 15. EN: Manipulate and enhance scanned or digital images to create desired effects using computers and specialised software.
  NL: Bewerkt en verbetert gescande of digitale beelden om het gewenste effect te bereiken, met gebruik van computers en gespecialiseerde software.