Vertaal

Vertalingen desire EN>NL
a wish or longing: “I have a sudden desire for a bar of chocolate”
wens, begeerte
to long for or feel desire for: “After a day's work, all I desire is a hot bath.”
begeren

de'sirable (Bijvoeglijk naamwoord)

pleasing or worth having: “a desirable residence.”
begeerlijk

de'sira'bility (Zelfstandig naamwoord)

the extent to which something is desirable.
begeerlijk
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to desire wensen (ww.) ; verlangen (ww.) ; lust (ww.) ; zucht (ww.) ; begeren (ww.) ; smachten (ww.) ; genoegen (ww.) ; genot (ww.) ; drift (ww.) ; wellust (ww.) ; begeerte (ww.) ; heftig verlangen (ww.) ; hevig verlangen (ww.) ; hunkeren (ww.) ; sterk verlangen (ww.) ; hunkering (ww.)
the desirede wens (m)
desire trek hebben in ; verkiezen ; zin ; goesting

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages Trueterm
Synoniemen
EN: ache
EN: aspiration
EN: be after
EN: be looking for
EN: bent
EN: covet
EN: crave
EN: craving
EN: fancy
EN: feel like

Er zijn 26 zinnen met `desire` gevonden
 1. EN: I have no desire to pretend everything is all right
  NL: Ik wil niet doen alsof alles in orde is
 2. EN: Bilingualism in most hospitals still leaves much to be desired
  NL: Ook de tweetaligheid in de meeste ziekenhuizen laat nog steeds te wensen over
 3. EN: Dirafrost can provide these products in the right variety and in the desired shape, apricot quarters or apple cubes for example
  NL: Dirafrost levert deze producten in elke soort en vorm, zoals abrikozenkwartjes of appelblokjes
 4. EN: Herd or move livestock to desired locations, e.g. pastures for grazing, or to scales, lorries and enclosures.
  NL: Hoedt of verplaatst de veestapel naar de gewenste locaties, bijv. weilanden, weegschalen, vrachtwagens of omheiningen.
 5. EN: Determine desired images and picture composition.
  NL: Bepaalt de gewenste beelden en beeldcomposities.
 6. EN: Depending on the type of meal desired, you can request it free of charge (up to 24 or 36 hours before departure) via ‘Manage my Booking’
  NL: Afhankelijk van het type maaltijd, kunt u deze tot 24 of 36 uur voor vertrek kosteloos reserveren via ‘Manage mijn Boeking’
 7. EN: Select and adjust subjects, equipment and lighting to achieve desired effects.
  NL: Selecteert de onderwerpen, het materiaal en de belichting en stelt het bij om het gewenste effect te bereiken.
 8. EN: Discuss client`s requirements and analyse their hair and other relevant physical features to define the desired hair style.
  NL: Bespreekt de wensen van de klant, analyseert het haar en andere relevante fysieke kenmerken om de gewenste haarstijl te bepalen.
 9. EN: Don't confuse desire with love.
  NL: Verwar verlangen niet met liefde.
 10. EN: if the withholding agent so desires
  NL: enkel indien de inhoudsplichtige dit wenst
 11. EN: Cut, trim and shape hair to achieve the desired style, e.g. using scissors, comb, clippers, trimmers and razors.
  NL: Knipt, snijdt en modelleert haar om de gewenste stijl te verkrijgen, maakt gebruik van bijv. scharen, kammen, tondeuses of scheermessen.
 12. EN: If you sell through an estate agent or any other means, your presentation on Immogo has not had the desired result and will therefore be free
  NL: Komt uw koper via een andere weg, bijvoorbeeld via een makelaar, dan blijft uw plaatsing op Immogo helemaal gratis
 13. EN: Because in this world,\r if l were to invite who l desired. . .
  NL: Want als ik zou toegeven\r aan mijn verlangens. . .
 14. EN: Also, Alessandra had expressed her desire to remain with her mother during the court proceedings in Slovenia
  NL: Ook had Alessandra te kennen gegeven dat ze tijdens de rechtszaak bij haar moeder in Slovenië wilde blijven
 15. EN: desired (cable) route
  NL: wenstracé
 16. EN: This result leaves much to be desired.
  NL: Dit resultaat laat veel te wensen over.
 17. EN: This unique way of life is what attracts return visitors with the desire to live on Bonaire
  NL: Dit trekt vele bezoekers aan, waarvan sommige er over denken zich te vestigen op het eiland
 18. EN: Mix paint, stain or varnish with oil, turpentine or other additives to obtain desired colours and consistencies.
  NL: Mengt verf, beits of vernis met olie, terpentine, thinner of andere middelen om de gewenste kleuren en samenstellingen te verkrijgen.
 19. EN: Taxi drivers drive a taxicab, van or limousine (company or privately owned) to take passengers and their luggage to the desired destination.
  NL: Een taxichauffeur bestuurt een taxi, taxibus of limousine om passagiers en hun bagage naar de gewenste bestemming te vervoeren.
 20. EN: The desire is the father of the thought.
  NL: De wens is de vader van de gedachte.
 21. EN: If desired, we’ll also arrange joint customer support
  NL: Als u dat wenst, kunnen we een gedeelde klantenservice organiseren
 22. EN: Fear, hunger, desire.
  NL: Angst, honger, verlangen.
 23. EN: I have a desire to go to England.
  NL: Ik heb een verlangen om naar Engeland te gaan.
 24. EN: We all desire success.
  NL: We verlangen allemaal naar succes.
 25. EN: Manipulate and enhance scanned or digital images to create desired effects using computers and specialised software.
  NL: Bewerkt en verbetert gescande of digitale beelden om het gewenste effect te bereiken, met gebruik van computers en gespecialiseerde software.

Bekijk alle 26 voorbeeldzinnen met `desire`