Vertaal
Naar andere talen: • voorstellen > DEvoorstellen > ENvoorstellen > ES
Definities op Encyclo.nl: voorstellen (6x)
Vertalingen voorstellen NL>FR

I voorstellen

werkw.
Uitspraak:  ['vorstɛlə(n)]
Verbuigingen:  stelde voor (verl.tijd ) heeft voorgesteld (volt.deelw.)

1) een voorstel doen - faire une proposition
Ik stel voor om de beslissing tot september uit te stellen. - Je propose de reporter la décision jusqu'à septembre.

2) zeggen hoe iemand heet, wat hij of zij doet enz. - présenter
Mag ik jullie voorstellen (...) - Je vous présente (...).
je aan iemand voorstellen - se présenter à quelqu'un

3) betekenen of bedoeld zijn als - représenter
De kleuren zijn prachtig..., maar wat stelt het eigenlijk voor? - Les couleurs sont splendides..., mais qu'est-ce que cela représente finalement?
uitdrukking Het stelt weinig voor.

4) op een bepaalde manier weergeven - présenter
iets schematisch voorstellen - présenter quelque chose dans les grandes lignes


II zich voorstellen

reflexief werkw.
Uitspraak:  ['vorstɛle(n)]
Verbuigingen:  stelde zich voor (verl.tijd ) heeft zich voorgesteld (volt.deelw.)

bedenken hoe iets is of zal gaan enz. - s'imaginer , se figurer
Hoe stel je je dat eigenlijk voor? - Comment tu t'imagines cela finalement?
Stel je voor dat je kon vliegen! - Imagine-toi qu'on puisse voler!
Daar kan ik me niets bij voorstellen. - Cela ne m'évoque rien.
['vorstɛlə(n)]
[vvt: heeft voorgesteld]

1 een voorstel doen - faire une proposition

  `Ik stel voor om de beslissing tot september uit te stellen.`
  Je propose de reporter la décision jusqu'à septembre.2 zeggen hoe iemand heet, wat hij of zij doet enz. - présenter

  `Mag ik jullie voorstellen (...)`
  Je vous présente (...).

  `je aan iemand voorstellen`
  se présenter à quelqu'un3 betekenen of bedoeld zijn als - représenter

  `De kleuren zijn prachtig..., maar wat stelt het eigenlijk voor?`
  Les couleurs sont splendides..., mais qu'est-ce que cela représente finalement?

  Het stelt weinig voor. - Ce n'est pas la peine d'en parler.

  `het is onbelangrijk, weinig waard, niet moeilijk enz.`
  4 op een bepaalde manier weergeven - présenter

  `iets schematisch voorstellen`
  présenter quelque chose dans les grandes lignes


© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
voorstellen (ww.) envoyer (ww.) ; représenter (ww.) ; activer (ww.) ; lancer (ww.) ; introduire (ww.) ; amorcer (ww.) ; proposer (ww.)
het voorstellenla proposition ; offerte (v)
voorstellenle affichage ; dévoiler ; présenter ; soumettre ; symboliser
Bronnen: interglot; Wikipedia; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `voorstellen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanbieden
NL: betekenen
NL: doornemen
NL: herhalen
NL: inbeelden
NL: indienen
NL: introduceren
NL: kennis laten maken
NL: nazeggen
NL: opperen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: mag ik u voorstellen mijnheer X FR: permettez-moi que je vous présente monsieur X

Download de Android App
Download de IOS App