Vertaal
Naar andere talen: • verplichting > DEverplichting > ENverplichting > ES
Definities op Encyclo.nl: verplichting (4x)
Vertalingen verplichting NL>FR

de verplichting

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [vərˈplɪchtɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

wat je moet doen - obligation (la ~), engagement (le ~)
contractuele verplichtingen - obligations contractuelles
je verplichtingen nakomen - respecter ses engagements
verplichtingen elders hebben - être retenu par d'autres obligations

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de verplichting (v) engagement (m) ; obligation (v) ; promesse (v) ; parole d'honneur (v)
verplichting dette (v) ; obligation ; la exigence ; engagement
Bronnen: interglot; Wikipedia; Download IATE, European Union, 2017.; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `verplichting`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: gebondenheid
NL: last
NL: onderwerping
NL: onderworpenheid
NL: plicht
NL: schuld
NL: verbintenis

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: verplichtingen aangaan FR: contracter des obligations
NL: zijn verplichtingen nakomen FR: faire honneur à  ses obligations
NL: zonder verplichting uwerzijds FR: sans aucun engagement de votre part

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App