Vertaal
Naar andere talen: • verklaring > DEverklaring > ENverklaring > ES
Definities op Encyclo.nl: verklaring (10x)
Vertalingen verklaring NL>FR

de verklaring

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [vərˈklarɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) keer dat je verklaart (1) - déclaration (la ~)
oorlogsverklaring - déclaration de guerre
een verklaring afleggen - faire une déclaration

2) officieel document dat iets verklaart - déclaration (la ~), attestation (la ~), certificat (le ~)
een medische verklaring overleggen - présenter un certificat médical

3) uitleg - explication (la ~)
geen verklaring hebben voor zijn vreemde gedrag - ne pas avoir d'explications pour son comportement bizarre

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de verklaring (v) communication (v) ; annonce (v) ; déclaration (v) ; faire-part (m) ; explication (v) ; notation (v) ; note (v) ; attestation (v) ; commentaire (m)
verklaring acte déclaratif ; acte déclaratoire ; déposition sous serment ; désistement ; D (Afkorting) ; déclaration ; déclaration solennelle ; légende ; la intervention ; interprétation ; signification ; déposition ; attestation ; déclaration interprétative
Bronnen: interglot; Omegawiki.org; Download IATE, European Union, 2017.; Trueterm; Bouwwoordenboek; ICT-Woordenboek


Voorbeeldzinnen met `verklaring`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aangeven
NL: aangifte
NL: aanzegging
NL: attest
NL: bevestiging
NL: bewering
NL: declaratie
NL: duiding
NL: getuigenis
NL: getuigenverklaringStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App