Vertaal
Naar andere talen: • tevens > DEtevens > ENtevens > ES
Definities op Encyclo.nl: tevens (9x)
Vertalingen tevens NL>FR

tevens

bijwoord
Uitspraak:  [ˈtevəns]

ook - également , aussi
Het klaslokaal wordt tevens gebruikt voor de naschoolse opvang. - Le local est également utilisé pour l'accueil des élèves après la fin des classes.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
tevens autant ; également ; aussi ; ainsi que ; de même que ; et aussi ; ensuite ; de plus ; d'ici peu ; d'outre part ; par ailleurs
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `tevens`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aaneen
NL: alsmede
NL: alsook
NL: bijeen
NL: daarnaast
NL: evenals
NL: eveneens
NL: evenzeer
NL: gelijk
NL: gelijktijdigDownload de Android App
Download de IOS App