Vertaal
Naar andere talen: • termijn > DEtermijn > ENtermijn > ES
Definities op Encyclo.nl: termijn (11x)
Vertalingen termijn NL>FR

de termijn

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [tɛrˈmɛjn]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

vastgestelde periode - délai (le ~)
een lening in maandelijkse termijnen terugbetalen - rembourser un emprunt/prêt en mensualités
de termijn verstrijkt/loopt af/vervalt - le délai expire/passe/échoit
uitdrukking op de lange termijn
uitdrukking op termijn

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de termijn (m) délai (m) ; période (v) ; laps de temps (m) ; temps d'écoulement (m) ; terme (m) ; fermeture (v) ; date de fermeture (v) ; date de clôture (v)
termijn versement partiel ; terme échéance ; délai
Bronnen: interglot; Trueterm; Antiquarian Dictionary; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `termijn`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: datum
NL: duur
NL: perio
NL: periode
NL: sluitingstermijn
NL: tijdlimiet
NL: tijdsbestek
NL: tijdsduur

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: berekening op middenlange en lange termijn FR: calculs (m mv) à  moyen et à  long terme
NL: wettelijke termijn FR: délai (le) légal
NL: op lange (korte) termijn FR: à  longue (courte) échéance
NL: uiterste termijn FR: terme de rigueur
NL: termijn van dienstopzegging FR: délai-congé (le)
NL: in termijnen FR: en versements échelonnés

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App