Vertaal
Naar andere talen: • recht > DErecht > ENrecht > ES
Definities op Encyclo.nl: recht (19x)
Vertalingen recht NL>FR

I het recht

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [rɛxt]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) wat je mag en wat je toekomt - droit (le ~)
recht hebben op huursubsidie - avoir droit à l'allocation de logement
mensenrechten - droits de l'homme
uitdrukking het is je goed recht om...
uitdrukking recht van spreken hebben

2) wat volgens het gevoel van de meeste mensen eerlijk is - justice (la ~)
Verbuigingen:  g.mv. (meerv.)
uitdrukking met recht

3) alle wetten en regels van de staat - droit (le ~)
grondwet - constitution / loi fondamentale
rechten studeren - faire des études de droit
meester in de rechten - juriste / diplômé universitaire en droit
het burgerlijk recht - le droit civil

4) deel van de uitdrukking: -
uitdrukking iets komt goed tot zijn recht


II recht

bijv.naamw.
Uitspraak:  [rɛxt]

steeds in dezelfde richting - droit/droite
een rechte weg - une route droite
recht tegenover het postkantoor - juste en face du bureau de poste
uitdrukking van het rechte pad afdwalen
[rɛxt]
[mv: rechten]

1 wat je mag en wat je toekomt - droit (le ~(m))

  `recht hebben op huursubsidie`
  avoir droit à l'allocation de logement

  `mensenrechten`
  droits de l'homme

  het is je goed recht om...
   (= het is redelijk als je...) - il est normal de...

  recht van spreken hebben
   (= sterk bij het onderwerp betrokken zijn of er veel van weten) - savoir de quoi on parle2 g.mv. ( rechtvaardigheid) wat volgens het gevoel van de meeste mensen eerlijk is - justice (la ~(v))
  met recht
   (= terecht) - à juste titre3 alle wetten en regels van de staat - droit (le ~(m))

  `grondwet`
  constitution / loi fondamentale

  `rechten studeren`
  faire des études de droit

  `meester in de rechten`
  juriste / diplômé universitaire en droit

  `het burgerlijk recht`
  le droit civil4
  iets komt goed tot zijn recht
het wordt goed duidelijk wat er goed of mooi aan is - quelque chose est mis en valeur

  `Het enorme beeld komt op het grote plein goed tot zijn recht.`
  L'énorme statue est bien mise en valeur par les grandes dimensios de la place.


© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
recht (znw.) fondement juridique (m) ; justice (v) ; équité (v) ; jurisprudence (v) ; juridiction (v) ; droit coutumier (m)
recht droit ; vertical ; perpendiculaire ; tout droit ; rectiligne ; sans détours ; perpendiculairement ; verticalement ; droit comme un cierge ; légal ; droit ; dressé ; le lieu ; le privilège ; droit (science
Bronnen: interglot; Wikipedia; Download IATE, European Union, 2017.; ICT-Woordenboek


Voorbeeldzinnen met `recht`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanspraak
NL: belasting
NL: billijkheid
NL: direct
NL: echt
NL: gerechtigheid
NL: gewoonterecht
NL: goed
NL: haaks
NL: kaarsrecht

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: recht staan, recht zitten FR: se tenir droit
NL: recht op het doel af gaan FR: aller droit au but
NL: ze komt recht op ons af FR: elle nous vient droit dessus
NL: recht voor zijn raap FR: tout droit
NL: budgetrecht FR: prérogative (la) parlementaire, priorité (la) budgétaire
NL: recht doen FR: faire justice
NL: verworven rechten FR: droits (m mv) acquis
NL: (figuurlijk) iemand recht doen wedervaren FR: rendre justice à  quelqu'un
NL: recht spreken FR: rendre la justice
NL: zich recht verschaffen FR: se faire justice
NL: in rechten FR: en justice, juridiquement
NL: in de rechten studeren FR: faire son droit
NL: met het volste recht FR: en droit et en raison
NL: met welk recht? FR: de quel droit?
NL: tot zijn recht komen FR: réussir, percer
NL: opdat het recht zijn loop hebbe FR: afin que force reste à  la loi

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App