Vertaal
Naar andere talen: • merken > DEmerken > ENmerken > ES
Definities op Encyclo.nl: merken (9x)
Vertalingen merken NL>FR

merken

werkw.
Uitspraak:  [ˈmɛrkə(n)]
Verbuigingen:  merkte (verl.tijd ) heeft gemerkt (volt.deelw.)

1) waarnemen - remarquer , s'apercevoir de
niet laten merken dat je teleurgesteld bent - ne pas montrer qu'on est déçu
Ik heb niets gemerkt van het lawaai. - Je n'ai pas du tout remarqué ce boucan.

2) voorzien van een herkenningsteken - marquer
De dozen met glaswerk zijn gemerkt met een X. - Les boîtes contenant des verreries sont marquées d'une croix.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
merken (ww.) ratifier (ww.) ; valider (ww.) ; pointer (ww.) ; confirmer (ww.) ; authentifier (ww.) ; authentiquer (ww.) ; cocher (ww.)
merken marquage ; tracer ; marques ; estampillage ; répérage ; délivrance ; écussonnage ; martelage ; être informé ; constater ; remarquer
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `merken`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanduiden
NL: aangeven
NL: aankruisen
NL: bekijken
NL: bekrachtigen
NL: bemerken
NL: bespeuren
NL: bestempelen
NL: certificeren
NL: gadeslaan

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: zonder iets te merken FR: sans se douter de rien
NL: men kan er niets meer van merken FR: il n'y paraît plus
NL: niets van laten merken FR: faire semblant de rien
NL: laten merken FR: trahir

Download de Android App
Download de IOS App