Vertaal
Naar andere talen: • koffie > DEkoffie > ENkoffie > ES
Definities op Encyclo.nl: koffie (14x)
Vertalingen koffie NL>FR

de koffie

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ˈkɔfi]

warme bruine drank van gemalen koffiebonen - café (le ~)
koffie met melk - du café au lait
Ik drink mijn koffie zwart. - Je prends du café noir.
uitdrukking koffie verkeerd
uitdrukking Dat is andere koffie.
uitdrukking Dat is geen zuivere koffie.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de koffie (m) café (m)
koffie café
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `koffie`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: leut

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: gebrande koffie FR: café grillé, café torréfié
NL: gemalen koffie FR: café moulu
NL: ongemalen koffie FR: café en grains
NL: koffie met melk FR: café au lait
NL: koffie zonder melk FR: café noir
NL: een (kleintje) koffie FR: une demi-tasse
NL: koffie drinken FR: prendre le café
NL: koffie zetten FR: faire du café
NL: op de koffie komen FR: prendre qc pour son rhume

Download de Android App
Download de IOS App