Vertaal

Vertalingen klacht NL>FR

klacht

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [klɑxt]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

woorden of geschrift waarmee iemand klaagt, of dat waarover je klaagt - plainte (la ~)
Hoewel hij erg ziek is, komt er geen klacht over zijn lippen. - Bien que très malade, il ne se plaint de rien / ne se lamente pas.
een klacht indienen bij de gemeente over de stankoverlast van de vuilverbranding - Introduire une plainte à la mairie à propos des nuisances olfactives causées par la station d'incinération.
lichamelijke klachten hebben - se plaindre de troubles physiques

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de klachtla plainte (v) ; mal (znw.) ; la maladie (v) ; la lamentation (v) ; la peine (v)

Bronnen: cibg.be interglot
Synoniemen
NL: aandoening
NL: beklag
NL: bezwaar
NL: grief
NL: klagen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: klachten indienen FR: réclamer
NL: een klacht indienen FR: porter plainteEr zijn 14 zinnen met `klacht` gevonden
 1. NL: Geeft problemen en klachten van gasten door aan leidinggevenden.
  FR: Signale les problèmes et les plaintes des clients à son supérieur.
 2. NL: Gaat adequaat om met klachten.
  FR: Traite les réclamations.
 3. NL: Maar herhaaldelijke\r en terechte klachten...
  FR: D'un autre côté,\r les revendications bien fondées...
 4. NL: Beantwoordt vragen over het hotelbeleid en dienstverlening, handelt klachten en commentaar van gasten af.
  FR: Renseigne sur la politique et les services de l'hôtel, et gère les remarques ou réclamations de la clientèle.
 5. NL: Hoort klachten aan en behandelt deze, bijvoorbeeld van klanten.
  FR: Ecoute et traite certaines plaintes, comme celles de la clientèle ou du public.
 6. NL: Geeft zonodig advies en informatie over producten en diensten, behandelt eventuele klachten
  FR: Apporte si besoin des conseils ou informations sur les produits et services, et traite les éventuelles réclamations.
 7. NL: Behandelt klachten van klanten en lost eventuele problemen op.
  FR: Traite les réclamations de la clientèle et résout d'éventuel problèmes.
 8. NL: Handelt teruggebrachte en te ruilen goederen af, behandelt klachten van klanten.
  FR: Gère les retours et échanges, et traite les réclamations de la clientèle.
 9. NL: Behandelt klachten, opmerkingen en vragen van klanten met betrekking tot verkoop en service.
  FR: Gère les réclamations des clients, tient compte de leurs messages et demandes d'informations relatives aux produits et au service.
 10. NL: Een verzoekschrift kan de vorm aannemen van een klacht of verzoek en kan betrekking hebben op aangelegenheden van openbaar of particulier belang
  FR: La pétition peut prendre la forme d’une plainte ou d’une requête et peut porter sur des affaires d’intérêt public ou d’intérêt privé
 11. NL: Voor het doorgeven van een klacht of compliment kunt u contact met ons opnemen via een van de onderstaande opties
  FR: Pour faire une réclamation ou un compliment, vous pouvez nous contacter en utilisant l’une des options de contact indiquées ci-dessous
 12. NL: Onderzoekt klachten over de dienstverlening en apparatuur en neemt corrigerende maatregelen.
  FR: Analyse les plaintes et prend les mesures pour y remédier.
 13. NL: Lost klachten op van klanten en geeft informatie over procedures en beleid.
  FR: Traite ses réclamations de la clientèle et l'informe sur les procédures ou la politique de l'entreprise.
 14. NL: Voert initieel onderzoek uit op basis van klachten, misdrijven, ongelukken, verdachte activiteiten en andere incidenten.
  FR: Conduit les premières investigations en cas de plainte, de délit, d'accident, d'activité suspecte ou autre incident.