Vertaal
Naar andere talen: • klacht > DEklacht > ENklacht > ES
Definities op Encyclo.nl: Klacht (12x)
Vertalingen klacht NL>FR

klacht

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [klɑxt]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

woorden of geschrift waarmee iemand klaagt, of dat waarover je klaagt - plainte (la ~)
Hoewel hij erg ziek is, komt er geen klacht over zijn lippen. - Bien que très malade, il ne se plaint de rien / ne se lamente pas.
een klacht indienen bij de gemeente over de stankoverlast van de vuilverbranding - Introduire une plainte à la mairie à propos des nuisances olfactives causées par la station d'incinération.
lichamelijke klachten hebben - se plaindre de troubles physiques

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de klacht plainte (v) ; mal (znw.) ; maladie (v) ; lamentation (v) ; peine (v)
klacht griefs (mv.) ; le litige ; la réclamation ; plainte ; réclamation du médecin ; réclamation ; avis de défauts
Bronnen: cibg.be; interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `klacht`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aandoening
NL: beklag
NL: bezwaar
NL: grief
NL: klagen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: klachten indienen FR: réclamer
NL: een klacht indienen FR: porter plainte

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App