Vertaal

Vertalingen juli NL>FR

de juli

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ˈjyli]

zevende maand van het jaar - juillet (le ~)

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de juli (m) le juillet (m) ; le mois de fenaison (m)

Bron: interglot
Synoniemen
NL: hooimaand
NL: hooitijd

Er zijn 23 zinnen met `juli` gevonden
 1. NL: 20 juli 1963
  FR: 20 juillet 1963
 2. NL: De Amerikanen herstellen hun suprematie in de ruimte door in juli 1969 een mens op de maan te laten landen
  FR: En juillet 1969, les Américains réaffirment leur suprématie dans l’espace en envoyant un homme sur la lune
 3. NL: Sant Julià de Lória is de meest zuidelijke van de zeven Parochies van Andorra
  FR: Sant Julià de Lória est la plus méridionale des sept Paroisses d'Andorre
 4. NL: Elk jaar gaat in Sant Julia de Loria het Voedingsalon door
  FR: Chaque année a lieu à Sant Julia de Loria le Salon de l'Alimentation
 5. NL: Intensieve cursussen voor beginners vinden vijf keer per jaar plaats, in september, november, februari, maart en juli
  FR: Les stages intensifs pour débutants ont lieu cinq fois par an, en septembre, novembre, février, mars et juillet
 6. NL: Altijd in juli of augustus
  FR: Pendant les mois de juillet et d'août
 7. NL: ln dit bloedhete weekend\r van de vierde juli...
  FR: En ce week-end estival du 4 juillet,
 8. NL: 30 juli 1962
  FR: 30 juillet 1962
 9. NL: Op de alpenweide Bachläger boven op de uitzichtsberg First wordt elk jaar in juli een volksfeest gehouden
  FR: Situé sur le sommet panoramique du First, l'alpage de Bachläger accueille chaque année au début du mois de juillet une fête folklorique
 10. NL: Van vrijdag 15 juli aan zondag 14 augustus 2011 :
  FR: Du vendredi 15 juillet au dimanche 14 août 2011 :
 11. NL: Voor het betere koperblazen kunt u in juli terecht bij de internationale optredens op de Brass: Durham International Festival
  FR: Amateur de cuivres, allez écouter les têtes d'affiche internationales en juillet, au Brass: Durham International Festival
 12. NL: Dinsdag?\r -lk haat vier juli.
  FR: - Mardi ?\r - Je hais cette fête !
 13. NL: Maandag 4 juli.
  FR: Lundi 4 juillet
 14. NL: In juli en augustus zijn temperaturen rond de 33°C niet ongewoon, maar het gemiddelde ligt rond de 28°C
  FR: En juillet et août des températures de 33°C environ (91°F) ne sont pas extraordinairs mais leur moyenne est de 28°C environ (82°F)
 15. NL: Kunstliefhebbers mogen het Frome Festival in juli en de Somerset Art Weeks in september niet missen
  FR: Les amateurs d'art ne devraient pas manquer le Frome Festival en juillet ou les Somerset Art Weeks en septembre
 16. NL: De geboorte van de VGC op 14 juli 1989, bij het ten uitvoer leggen van de Brusselwet, was voor de Brusselse Vlamingen belangrijk
  FR: La naissance de la VGC le 14 juillet 1989, en application de la Loi de Bruxelles, est une étape importante pour les Flamands de Bruxelles
 17. NL: Individuele beboterde bakvormpjes bekleden met in julienne gesneden courgette en aan de kant zetten
  FR: Garnissez des moules individuels enduits de beurre avec des lamelles de courgette coupées très fines et réservez-les
 18. NL: Frankrijk reageert en beide landen ondertekenen een akkoord op 30 juni en 25 juli 1930
  FR: La France réagit, et un accord est signé entre les deux pays le 30 juin et le 25 juillet 1930
 19. NL: •inhoud van de tentoonstellingen : Julie Almau en Arnaud Bozzini
  FR: •contenu des expositions : Julie Almau et Arnaud Bozzini
 20. NL: De maanden juli en augustus zijn hoogseizoen
  FR: Juillet et août forment la haute saison
 21. NL: Wanneer is de opening?\r -3 juli.
  FR: Et l'ouverture ?
 22. NL: Wanneer gaan ze open?\r -3 juli.
  FR: Alors, ça ouvre quand ?
 23. NL: Zaterdag 2 juli.
  FR: Samedi 2 juillet