Vertaal
Naar andere talen: • gezamenlijk > DEgezamenlijk > ENgezamenlijk > ES
Definities op Encyclo.nl: gezamenlijk (5x)
Vertalingen gezamenlijk NL>FR

gezamenlijk

bijv.naamw.
Uitspraak:  [xəˈzamə(n)lək]

met of door alle betrokkenen - commun/-une
Nederland en Vlaanderen voeren een gezamenlijk beleid op diverse gebieden. - Les Pays-Bas et la Flandre mènent des politiques communes dans divers domaines.
We betalen gezamenlijk de rekening van de borrel. - Nous payons ensemble la note du vin d'honneur.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
gezamenlijk collectif ; en somme ; en commun ; de concert ; ensemble ; conjointement ; commun
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `gezamenlijk`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: Algemeen
NL: collectief
NL: gemeenschappelijk
NL: in samenwerking
NL: met zijn allen
NL: samen
NL: tezamen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: gezamenlijke actie FR: action (la) d'ensemble
NL: gezamenlijke krachtsinspanningen FR: efforts (m mv) conjugués
NL: gezamenlijke reis FR: voyage (le) en groupe, voyage organisé
NL: voor gezamenlijke rekening FR: à  frais communs

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App