Vertaal
Naar andere talen: • gehoor > DEgehoor > ENgehoor > ES
Definities op Encyclo.nl: gehoor (14x)
Vertalingen gehoor NL>FR

het gehoor

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [xəˈhor]

1) vermogen om te horen - ouïe (la ~), audition (la ~)
een scherp gehoor hebben - avoir l'ouïe fine
uitdrukking op het gehoor
uitdrukking een lied ten gehore brengen
uitdrukking het gehoor strelen
uitdrukking Het is geen gehoor!
uitdrukking goed in het gehoor liggen
uitdrukking gehoor geven aan een verzoek
uitdrukking een absoluut gehoor hebben

2) mensen die luisteren - auditoire (le ~)
uitdrukking geen gehoor vinden voor een voorstel

3) deel van de uitdrukking: -
uitdrukking geen gehoor krijgen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het gehoor suite (v) ; public (znw.) ; auditoire (m)
gehoor acuité auditive ; audition ; ouïe
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; pijnstillerinfocentrum

Voorbeeldzinnen met `gehoor`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: gevolg
NL: gevolg geven aan
NL: publiek

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: muzikaal gehoor FR: oreille (la) musicienne
NL: op het gehoor spelen FR: jouer d'oreille
NL: gehoor geven aan FR: écouter, prêter l'oreille à , accepter (une invitation)
NL: ik was onder zijn gehoor FR: j'étais parmi ses auditeurs

Download de Android App
Download de IOS App