Vertaal
Naar andere talen: • functie > DEfunctie > ENfunctie > ES
Definities op Encyclo.nl: functie (35x)
Vertalingen functie NL>FR

de functie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈfʏŋksi]
Verbuigingen:  -s (meerv.)

1) bepaald werk dat je doet - fonction (la ~)
een functie bij het ministerie bekleden - occuper une fonction au ministère
een functie vervullen - remplir une fonction
in functie treden - entrer en fonction
iemand voordragen voor een functie - proposer quelqu'un pour une fonction
uitdrukking belediging van een ambtenaar in functie

2) doel dat of werking die iets heeft - fonction (la ~)
Welke functie heeft dat knopje? - Quelle est la fonction de ce bouton?
symboolfunctie - fonction de symbole

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de functie (v) office (m) ; voie (v) ; position (v) ; emploi (m) ; situation (v) ; poste (m) ; fonction (v) ; service salarié (m)
functie opérateur ; Fonction ; le dispositif ; la fonctionnalité
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `functie`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: activiteit
NL: ambt
NL: baan
NL: betrekking
NL: dienstbetrekking
NL: job
NL: nut
NL: positie
NL: taak
NL: waarde

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: zijn functie neerleggen FR: donner sa démission
NL: in functie FR: en exercice

Download de Android App
Download de IOS App