Vertaal
Naar andere talen: • duidelijk > DEduidelijk > ENduidelijk > ES
Definities op Encyclo.nl: Duidelijk (9x)
Vertalingen duidelijk NL>FR

duidelijk

bijv.naamw.
Uitspraak:  [ˈdœydələk]

1) goed te zien of te horen - clair/-e
Dit geluid is duidelijk te horen. - Ce bruit est clairement audible.
duidelijk spreken - bien articuler
Het dorp is ver weg, maar ik kan het duidelijk zien liggen. - Le village est très éloigné, mais je peux le discerner clairement.

2) goed te begrijpen - clair/-e
een duidelijke les - un leçon clairement expliqué
iets moeilijks duidelijk uitleggen - expliquer clairement quelque chose de compliqué
uitdrukking iemand iets duidelijk maken

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
duidelijk perceptible ; clairement ; tangible ; vivant ; manifeste ; manifestement ; lucide ; concret ; palpable ; perpendiculaire ; univoque ; intelligible ; perpendiculairement ; limpide ; net ; vertical ; verticalement ; direct ; reconnaissable ; flagrant ; identifiable ; distinct ; sensible ; apparent (m) ; apparente (v) ; apparemment ; évidemment ; de toute évidence ; clair ; évident ; bien ; important ; lisible ; nettement ; précis
Bronnen: interglot; Trueterm; Wikipedia; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `duidelijk`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanraakbaar
NL: aanschouwelijk
NL: apert
NL: begrijpelijk
NL: bevattelijk
NL: blijkbaar
NL: concreet
NL: direct
NL: evident
NL: flagrant

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: duidelijk maken FR: expliquer, élucider
NL: duidelijker worden FR: s'accentuer
NL: duidelijk te verstaan geven FR: préciser

Download de Android App
Download de IOS App