Vertaal
Naar andere talen: • bezwaar > DEbezwaar > ENbezwaar > ES
Definities op Encyclo.nl: bezwaar (14x)
Vertalingen bezwaar NL>FR

het bezwaar

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [bəˈzwar]
Verbuigingen:  bezwaren (meerv.)

1) nadeel - inconvenient (le ~)
klein gebrek is geen bezwaar - une petite imperfection ne pose pas de problèmes
een onoverkomelijk bezwaar - un obstacle insurmontable

2) wat je zegt om aan te geven dat je niet wilt dat iets gebeurt - objection (la ~)
bezwaar maken tegen de overname - émettre des objections contre l'O.P.A.
bezwaar maken/aantekenen bij de belastingdienst - déposer/introduire une réclamation auprès du fisc

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het bezwaar contestation (v) ; mal (znw.) ; protestation (v) ; maladie (v) ; lamentation (v) ; plainte (v) ; contredit (m) ; peine (v) ; apologie (v) ; objection (v) ; opposition (v)
bezwaar objection ; récusation ; représentation
Bronnen: interglot; Omegawiki.org; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `bezwaar`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: bedenking
NL: belemmering
NL: grief
NL: het klagen
NL: klacht
NL: klagen
NL: repliek
NL: verdedigingsakte
NL: verweer
NL: verweerschrift

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: dat is geen bezwaar FR: cela ne fait aucune difficulté
NL: ik zie er geen bezwaar in dat FR: je ne vois pas d'inconvénient à  ce que
NL: zich bezwaren maken over FR: s'inquiéter de
NL: bezwaar hebben tegen FR: s'opposer à 
NL: verklaring van geen bezwaar FR: déclaration (la) de non-objection
NL: buiten bezwaar van de schatkist FR: sans préjudice du trésor

Download de Android App
Download de IOS App