Vertaal
Naar andere talen: • betekenen > DEbetekenen > ENbetekenen > ES
Definities op Encyclo.nl: betekenen (13x)
Vertalingen betekenen NL>FR

betekenen

werkw.
Uitspraak:  [bəˈtekənə(n)]
Verbuigingen:  betekende (verl.tijd ) heeft betekend (volt.deelw.)

1) (met woorden) aanduiden of bedoelen - signifier
Wat betekent dat woord in het Chinees? - Que signifie ce mot en Chinois?
Kanker betekent niet altijd het einde. - Un cancer ne signifie pas automatiquement que c'est la fin.
uitdrukking Dat betekent weinig goeds.

2) een bepaalde waarde hebben - avoir de l'importance
Jouw liefde betekent heel veel voor me. - Ton amour a une très grande importance pour moi.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
betekenen (ww.) signifier (ww.) ; vouloir dire (ww.)
betekenen signifier ; constituer ; marquer ; représenter ; vouloir dire que
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `betekenen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: beduiden
NL: betekend
NL: betekent
NL: inhouden
NL: vertegenwoordigen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: dat lijkt niets te betekenen FR: cela n'a l'air de rien

Download de Android App
Download de IOS App