Vertaal

Vertalingen zwanger NL>EN

zwanger

bijv.naamw.
Uitspraak:  [ˈzwɑŋər]

(van een vrouw of vrouwtjesdier) met een kind of jong in haar buik - pregnant
zwanger van je derde kind - pregnant with one's third child
ongewild zwanger raken - have an unwanted pregnancy
uitdrukking hoogzwanger

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
zwanger (bijv.naamw.) pregnant (bijv.naamw.) ; expecting (bijv.naamw.)
zwanger in the pudding club ; with young

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages
Synoniemen
NL: drachtig
NL: in verwachting

Er zijn 41 zinnen met `zwanger` gevonden
 1. NL: Na acht maanden zwangerschap\r hoor je niet meer te vliegen.
  EN: You are not supposed to fly\r eight months pregnant.
 2. NL: Hemeltje nee, ik ben niet zwanger.\r lk ben niet zwanger. Dit is belachelijk.
  EN: PAIGE:\r Oh, God, I'm not pregnant.
 3. NL: zwangerschapszorg
  EN: maternal care
 4. NL: zwangerschaps
  EN: maternal
 5. NL: zwangerschap
  EN: pregnancy
 6. NL: enkelvoudige zwangerschap
  EN: singleton
 7. NL: Houdt de toestand van de vrouw en de foetus tijdens de zwangerschap en de bevalling in de gaten.
  EN: Monitor the condition of the mother and foetus during pregnancy and throughout labour
 8. NL: Biedt psychologische steun aan zwangere vrouwen.
  EN: Offer psychological support to pregnant women
 9. NL: Wist je dat mannen die regelmatig de pil slikken niet zwanger raken?
  EN: Did you know that men who regularly take the birth control pill don't get pregnant?
 10. NL: Ik ben zwanger.
  EN: I'm pregnant.
 11. NL: Tijdens mijn zwangerschap had ik bloedvergiftiging.
  EN: I had toxemia during my pregnancy.
 12. NL: lk probeer jou al\r veel langer zwanger te maken.
  EN: l been trying to get you pregnant\r for the longest.
 13. NL: Stel nou dat je zwanger wordt.
  EN: Look, what if you get pregnant\r or something?
 14. NL: zwangerschapstest
  EN: pregnancy test
 15. NL: het tweede trimester van de zwangerschap
  EN: second trimester of pregnancy
 16. NL: prenatale zorg/zwangerschapszorg
  EN: antenatal care
 17. NL: Ik ben zwanger.
  EN: I am pregnant.
 18. NL: Ze is zwanger.
  EN: She's up the duff.
 19. NL: Dus hij maakt de oppasser zwanger.
  EN: So he makes the baby-sitter pregnant.
 20. NL: Hoe is 't met je vrouw ?\r - Ze is weer zwanger.
  EN: -How's your wife?\r -Pregnant again.
 21. NL: Mocht ik daarom bij je komen?\r Om je zwanger te maken?
  EN: ls that why you called me up here?\r So l can get you pregnant?
 22. NL: zwangerschapsgym(nastiek)
  EN: birthing class
 23. NL: zwangerschapsduur (niet vertalen met draagtijd)
  EN: gestation/gestational age
 24. NL: Zwangere vrouwen zijn vaak\r links- en rechtshandig.
  EN: Often pregnant women\r become ambidextrous.
 25. NL: zwangerschapscontrole
  EN: antenatal

Bekijk alle 41 voorbeeldzinnen met `zwanger`