Vertaal
Naar andere talen: • zwaar > DEzwaar > ESzwaar > FR
Definities op Encyclo.nl: zwaar (11x)
Vertalingen zwaar NL>EN

zwaar

bijv.naamw.
Uitspraak:  [zwar]

1) als iets veel weegt - hard, heavy, weighty
een zware tas met boodschappen - a heavy shopping bag
Ik ben ongeveer tien kilo te zwaar. - I am about twenty two pounds overweight.

2) moeilijk - arduous, backbreaking, hard
een zware opgave - an difficult assignment
een zware bevalling - a heavy labor

3) met een krachtige werking - bad, heavy, onerous
zwaar parfum - heavy perfume
zware wapens - heavy firearms

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
zwaar hard ; tough ; awkward ; heavy ; difficult ; stiff ; massive ; burdensome ; rich ; filling ; heavily built ; heavyset ; oppressive ; oppressing ; demanding ; non-volatile ; exacting ; grave ; hefty ; cumbersome ; heavy ; arduous ; heavily ; deep ; strong ; important ; serious ; inconvenient ; hardly ; not easily ; with difficulty ; onerous ; severe ; strict
Bronnen: interglot; Vlietstra; Download IATE, European Union, 2017.; Wikipedia; Wakefield genealogy pages


Voorbeeldzinnen met `zwaar`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanzienlijk
NL: braaf
NL: dapper
NL: diep
NL: dik
NL: eerlijk
NL: fiks
NL: fors
NL: geducht
NL: krachtig

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: non-volatile
US-spelling: nonvolatile
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: zware bevalling EN: difficult confinement
NL: zwaar geschut EN: heavy guns
NL: zware grond EN: heavy soil
NL: zware jongens EN: toughs
NL: zware rouw EN: deep mourning
NL: zwaar vergift EN: strong poison
NL: zwaar water EN: heavy water
NL: zwaar weer EN: heavy weather
NL: zware ziekte EN: severe illness
NL: zware zonde EN: grievous sin
NL: zwaar zondigen EN: sin grievously
NL: hij had er een zwaar hoofd in EN: he was very pessimistic about it, took a dim view of the matter
NL: zich zwaar in de leden voelen EN: feel heavy in the limbs
NL: zwaar op de hand EN: heavy, ponderous
NL: zwaar op de maag liggen EN: lie heavy on the stomach
NL: zwaar zitten bomen EN: argue endlessly EN: (sl.) chew the rag

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App