Vertaal
Naar andere talen: • zoeken > DEzoeken > ESzoeken > FR
Definities op Encyclo.nl: zoeken (10x)
Vertalingen zoeken NL>EN

zoeken

werkw.
Uitspraak:  [ˈzukə(n)]
Verbuigingen:  zocht (verl.tijd ) heeft gezocht (volt.deelw.)

proberen te vinden - search, seek, be/look after, pursue
proberen te vinden - try to find
Zoek je iets? Ja, ik zoek de afstandsbediening. - Are you looking for something? Yes, I am trying to find the remote control.
De koning zocht naar een oplossing voor de crisis. - The king searched for the solution to the crisis.
Gezocht: oppas voor twee dagen in de week. - Needed: babysitter for two days a week.
uitdrukking Dat had ik niet achter hem gezocht.
uitdrukking overal iets achter zoeken

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
zoeken (ww.)to seek ; to look for ; to search for ; to find ; to search ; to scan
het zoekenthe searching
zoeken polling ; recherche ; aim ; attempt ; endeavour ; take steps ; undertake ; seek ; search ; browse
Bronnen: interglot; kde.nl/node/386; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages; MWB

Voorbeeldzinnen met `zoeken`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: afzoeken
NL: beogen
NL: opsporen
NL: opzoeken
NL: pogen
NL: proberen
NL: snorren
NL: speuren
NL: streven
NL: trachten

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: endeavour
US-spelling: endeavor
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: hij wordt door de politie gezocht EN: he is wanted by the police
NL: waarom zoek je mij altijd? EN: why are you always down on me?
NL: (de oorzaak) is niet ver te zoeken EN: is not far to seek
NL: je kunt lang zoeken vóór... EN: you can go a long way before...
NL: dat zou je niet achter hem zoeken EN: you would not think he had it in him
NL: overal wat achter zoeken EN: be very suspicious
NL: zoekt en gij zult vinden EN: seek and you shall find
NL: zoeken naar EN: look for

Download de Android App
Download de IOS App