Vertaal
Naar andere talen: • zin > DEzin > ESzin > FR
Definities op Encyclo.nl: zin (14x)
Vertalingen zin NL>EN

de zin

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [zɪn]

1) reeks woorden die een geheel vormen - sentence
Verbuigingen:  -nen (meerv.)
Begin de zin met een hoofdletter en sluit af met een punt. - Start the sentence with a capital letter, and end it with a period.

2) zintuig, gevoel of verstand - sense(s), mind, wits
Verbuigingen:  -nen (meerv.)
tastzin - sense of touch
Zij heeft zin voor orde. - She is an orderly person.
uitdrukking je zinnen verzetten
uitdrukking je zinnen zetten op
uitdrukking buiten zinnen zijn

3) verlangen of wens - liking, desire, wish
Ik heb geen zin om te stofzuigen. - I don't want to vacuum clean.
Het is me hier te lawaaierig naar mijn zin. - It's a bit too noisy here for my taste.
uitdrukking je zin krijgen

4) betekenis - point, meaning, sense
uitdrukking in zekere zin

5) nut of doel - point, meaning, sense
Wat is de zin van het leven? - What's the sense in living? / Is there any sense/meaning in life?
Het heeft weinig zin om hiermee door te gaan. - There is no sense to go on with it.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de zin (m) the the hots ; the meaning ; the purpose ; the use ; the intention ; the drift ; the value ; the merit ; the significance ; the interest ; the fervour ; the fascination ; the term ; the statement ; the phrase ; the expression ; the saying ; the turn of phrase ; the worth ; the appetite ; the hunger ; the feel like a bite ; the lewdness ; the hots ; the randiness ; the horniness
de zinthe sentence ; the sense
zin desire ; want ; wish ; disposal ; inclination ; tendency ; plan ; opinion ; pleasure ; feel ; feeling ; sensation ; will ; willingness ; meaning(of a sign) ; sentence
Bronnen: interglot; mwb; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `zin`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: animo
NL: bedoeling
NL: begrip
NL: belang
NL: belangstelling
NL: bestaansreden
NL: betekenis
NL: doel
NL: eetlust
NL: fascinatie

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: fervour
US-spelling: fervor
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: zin of geen zin EN: willy-nilly
NL: nu heb je je zin EN: now you've got what you want
NL: een mens z'n zin is 'n mens z'n leven EN: everyone to his taste
NL: zo veel hoofden, zo veel zinnen EN: so many men, so many minds
NL: zijn eigen zin doen EN: have one's own way, do as one pleases
NL: ik deed zijn zin EN: I did as he wished
NL: geef hem zijn zin maar EN: let him have his way
NL: het heeft geen zin om te gaan EN: there is no point in going
NL: wat voor zin heeft het nog? EN: what is the use of it now?
NL: ik had (hield) mijn zinnen goed bij elkaar EN: I had (kept) all my wits about me
NL: ik heb zin om te lezen EN: I would like to read
NL: ik heb eigenlijk wel zin om te gaan EN: I have (half) a mind to go
NL: ik heb er geen zin in EN: I don't feel like it
NL: zin voor humor hebben EN: have a sense of humor
NL: hij kreeg zijn zin EN: he had his way, he carried his point
NL: hij kreeg zin in EN: he felt like (a cup of tea), he took a fancy to (the idea)
NL: ik heb er mijn zinnen op gezet EN: I have set my mind on it
NL: je bent niet goed bij zinnen EN: you are out of your mind
NL: in de eigenlijke zin des woords EN: in the proper sense of the word
NL: in die zin EN: in that sense, (speak) to that effect
NL: in zekere zin EN: in a way

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App