Vertaal
Naar andere talen: • zeker > DEzeker > ESzeker > FR
Vertalingen zeker NL>EN

I zeker

bijv.naamw.
Uitspraak:  [ˈzekər]

als je erop kunt rekenen dat het gebeurt of weet dat het zo is - sure, proven, a hundred percent solid
vast en zeker - double sure / (iron.) not sure at all
Is het zeker dat er mensen op de maan geweest zijn? - Is that true that people have been to the moon?
Ben je er zeker van? - Are you sure of that?
uitdrukking zeker weten


II zeker

bijwoord
Uitspraak:  [ˈzekər]

waarschijnlijk - for sure, probably
Jij komt zeker met de trein? - Surely, you are going to take the train?


III zeker

pronoun
Uitspraak:  [ˈzekər]

<om iets dat of iemand die niet precies bekend is mee aan te duiden>
- some, certain
Ze woont samen met een zekere Joop. - She lives together with a certain Joop.
uitdrukking tot op zekere hoogte

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
zeker (bijv.naamw.) indeed (bijv.naamw.) ; apparently (bijv.naamw.) ; obviously (bijv.naamw.) ; of course (bijv.naamw.) ; naturally (bijv.naamw.) ; without doubt (bijv.naamw.) ; definitely (bijv.naamw.) ; really (bijv.naamw.) ; actually (bijv.naamw.) ; certainly (bijv.naamw.) ; genuinely (bijv.naamw.) ; surely (bijv.naamw.) ; factually (bijv.naamw.) ; truthfully (bijv.naamw.) ; truly (bijv.naamw.) ; positive (bijv.naamw.) ; positively (bijv.naamw.) ; undoubted (bijv.naamw.) ; sure and certain (bijv.naamw.) ; final (bijv.naamw.) ; absolute (bijv.naamw.) ; unconditional (bijv.naamw.) ; absolutely (bijv.naamw.) ; indisputable (bijv.naamw.) ; undoubtedly (bijv.naamw.) ; certainly yes (bijv.naamw.) ; certain (bijv.naamw.) ; sure (bijv.naamw.)
zeker rather ; without fail ; probably ; no doubt ; doubtless ; for sure ; safe ; secure ; reliable
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Trueterm; Wikipedia; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `zeker`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: absoluut
NL: alleszins
NL: allicht
NL: bepaald
NL: beslist
NL: betrouwbaar
NL: bijgevolg
NL: dus
NL: echt
NL: een

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: zo zeker als wat EN: dead certain
NL: op zekere dag EN: one day
NL: een zekere plaats EN: the w.c.
NL: een zekere mijnheer A EN: a (one, a certain) Mr. A
NL: zeker iemand EN: somebody
NL: een zeker iets EN: a certain something
NL: het zekere voor het onzekere nemen EN: better be sure than sorry EN: keep on the safe side
NL: je bent hier je leven niet zeker EN: your life is not safe here
NL: zeker van zijn zaak zijn EN: be sure of one's ground
NL: zo zeker als wat EN: as sure as a gun
NL: hij zal zeker winnen EN: he is sure to win
NL: ik weet 't zeker EN: I am sure of it
NL: (zonder klem) je weet het zeker al EN: I suppose (daresay) you know it already
NL: dat doe je toch zeker niet? EN: surely you won't do that?

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App