Vertaal
Naar andere talen: • zeker > DEzeker > ESzeker > FR
Definities op Encyclo.nl: Zeker (9x)
Vertalingen zeker NL>EN

I zeker

bijv.naamw.
Uitspraak:  [ˈzekər]

als je erop kunt rekenen dat het gebeurt of weet dat het zo is - sure, proven, a hundred percent solid
vast en zeker - double sure / (iron.) not sure at all
Is het zeker dat er mensen op de maan geweest zijn? - Is that true that people have been to the moon?
Ben je er zeker van? - Are you sure of that?
uitdrukking zeker weten


II zeker

bijwoord
Uitspraak:  [ˈzekər]

waarschijnlijk - for sure, probably
Jij komt zeker met de trein? - Surely, you are going to take the train?


III zeker

pronoun
Uitspraak:  [ˈzekər]

<om iets dat of iemand die niet precies bekend is mee aan te duiden>
- some, certain
Ze woont samen met een zekere Joop. - She lives together with a certain Joop.
uitdrukking tot op zekere hoogte

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
zeker indeed ; apparently ; obviously ; of course ; naturally ; without doubt ; definitely ; really ; actually ; certainly ; genuinely ; surely ; factually ; truthfully ; truly ; positive ; positively ; undoubted ; sure and certain ; final ; absolute ; unconditional ; absolutely ; indisputable ; undoubtedly ; certainly yes ; certain ; sure ; rather ; without fail ; probably ; no doubt ; doubtless ; for sure ; safe ; secure ; reliable
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Trueterm; Wikipedia; Vlietstra


Voorbeeldzinnen met `zeker`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: absoluut
NL: alleszins
NL: allicht
NL: bepaald
NL: beslist
NL: betrouwbaar
NL: bijgevolg
NL: dus
NL: echt
NL: een

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: zo zeker als wat EN: dead certain
NL: op zekere dag EN: one day
NL: een zekere plaats EN: the w.c.
NL: een zekere mijnheer A EN: a (one, a certain) Mr. A
NL: zeker iemand EN: somebody
NL: een zeker iets EN: a certain something
NL: het zekere voor het onzekere nemen EN: better be sure than sorry EN: keep on the safe side
NL: je bent hier je leven niet zeker EN: your life is not safe here
NL: zeker van zijn zaak zijn EN: be sure of one's ground
NL: zo zeker als wat EN: as sure as a gun
NL: hij zal zeker winnen EN: he is sure to win
NL: ik weet 't zeker EN: I am sure of it
NL: (zonder klem) je weet het zeker al EN: I suppose (daresay) you know it already
NL: dat doe je toch zeker niet? EN: surely you won't do that?

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App