Vertaal
Naar andere talen: • waarschuwend > DEwaarschuwend > ESwaarschuwend > FR
Vertalingen waarschuwend NL>EN
waarschuwend premonitory
Bron: Trueterm

Voorbeeldzinnen met `waarschuwend`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App