Vertaal
Naar andere talen: • waarschuwen > DEwaarschuwen > ESwaarschuwen > FR
Definities op Encyclo.nl: waarschuwen (7x)
Vertalingen waarschuwen NL>EN

waarschuwen

werkw.
Uitspraak:  ['warsxywə(n)]
Verbuigingen:  waarschuwde (verl.tijd ) heeft gewaarschuwd (volt.deelw.)

(iemand) laten weten dat hij/zij moet oppassen of dat er iets bijzonders gebeurt of gebeurd is - alert, caution, warn
Ik heb je nog zo gewaarschuwd. - I have warned you about that.
Je bent gewaarschuwd! - You've been warned!
We hebben meteen de dokter gewaarschuwd. - We immediately notified the doctor.
Wil je me even waarschuwen als de film begint? - Would you let me know when the movie starts?
waarschuwen voor iets of iemand - warn about something or someone

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
waarschuwen (ww.)to forewarn ; to inform ; to notify ; to make known ; to send word ; to blame ; to denounce ; to rebuke ; to reprimand ; to warn ; to admonish ; to exhort ; to decry ; to castigate ; to reprove ; to scarify ; to caution
waarschuwen alert ; alert,to ; scold
Bronnen: Wikipedia; interglot; Wakefield genealogy pages; MWB; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `waarschuwen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: attent maken
NL: berispen
NL: informeren
NL: inlichten
NL: laten weten
NL: manen
NL: terechtwijzen
NL: tippen
NL: vermanen
NL: verwittigen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: Iemand duidelijk waarschuwen EN: give a person fair warning
NL: je bent gewaarschuwd EN: I've warned you
NL: ik heb je behoorlijk gewaarschuwd EN: I've given you fair (ample) warning
NL: de politie waarschuwen (kennis geven) EN: notify the police
NL: waarschuwende verschijnselen EN: warning (danger) signals (of disease), promonitory symptoms
NL: een waarschuwende stem laten horen EN: sound a warning note
NL: een gewaarschuwd man telt voor twee EN: forewarned is forearmed

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App