Vertaal

Vertalingen voorstel NL>EN

het voorstel

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['vorstɛl]
Verbuigingen:  -len (meerv.)

plan dat andere mensen mogen goedkeuren of afkeuren - proposal, proposition, suggestion
een voorstel doen - make a proposal
een voorstel tot verbetering - a proposal for improvements
Mijn voorstel is om eerst te gaan eten. - My proposal is to go eat first.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het voorstelthe overture ; the request ; the offer ; the bill ; the proposal ; the bid ; the motion ; the proposition ; the suggestion ; the fore-carriage
voorstel presentation ; tender ; recommendation

Bronnen: Wikipedia interglot Wakefield genealogy pages Vlietstra
Synoniemen
NL: bod
NL: idee
NL: motie
NL: propositie
NL: suggestie
NL: verzoek
NL: voorstdoen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: een voorstel doen EN: make a proposal, offer a suggestion
NL: op voorstel van EN: on the proposal of, at the suggestion ofEr zijn 63 zinnen met `voorstel` gevonden
 1. NL: hoe laat begint de voorstelling?
  EN: what time does the performance start?
 2. NL: Ik zal je aan al mijn vrienden voorstellen
  EN: I'll introduce you to all my friends
 3. NL: De Commissie zendt haar voorstel naar het Parlement en de Raad
  EN: The Commission sends its proposal to Parliament and the Council
 4. NL: De (3) Raad bestudeert de opmerkingen van de Rekenkamer en doet een voorstel voor een aanbeveling aan het (4) Europees Parlement
  EN: The (3) Council examines the comments of the Court of Auditors and proposes a recommendation to the (4) European Parliament
 5. NL: Neemt u plaats dames en heren … nog vijf minuten tot aanvang van de voorstelling van vanavond
  EN: Take your seats Ladies and Gentlemen … five minutes until tonight’s performance
 6. NL: Wat te kiezen uit zoveel met sterren bezaaide voorstellingen in de hoofdstad ?
  EN: What to choose when there are so many star-studded shows running in the capital ?
 7. NL: Wat denk jij van zijn voorstel?
  EN: What do you think of his suggestion?
 8. NL: voorstel van vergelijk
  EN: settlement proposal
 9. NL: Dit kerkhof heeft zelfs een eigen site, en daarop staat een pagina `Nieuws`. Kunnen jullie het je voorstellen, nieuws van de begraafplaats?!
  EN: This cemetery even has its own site, and there is a page “News” on it! Can you fancy news from the graveyard?!
 10. NL: Ik zou je een vriend van mij willen voorstellen.
  EN: I would like you to meet a friend of mine.
 11. NL: Waarom weiger je mijn voorstel aan te nemen?
  EN: Why do you refuse to accept my proposal?
 12. NL: Ik wil je voorstellen aan mijn vriend
  EN: I'd like you to meet my friend
 13. NL: Laat ik me voorstellen
  EN: Let me introduce myself
 14. NL: Om er voor te zorgen dat uw buik halverwege de voorstelling luidruchtig gaat rommelen, neemt u wat verse vis bij Bernadettes
  EN: To avoid a mid-performance belly rumble sample the fresh fish on offer at Bernadettes
 15. NL: Een ongewone omgeving voor een voorstelling
  EN: An out-of-the ordinary setting for a performance
 16. NL: Hier is het makkelijk een voorstelling te maken van de drama in het theater in de dagen van Shakespeare
  EN: Here, it’s easy to imagine the drama of theatre in Shakespeare’s day
 17. NL: Voorstellingen worden alleen afgelast als de weersomstandigheden extreem zijn
  EN: Performances are only cancelled in extreme weather conditions
 18. NL: Op een conferentie van het Europese verzet begin 1944 was hij een van de initiatiefnemers voor een voorstel voor een Europees Manifest
  EN: At a conference of European resistance in early 1944 he was one of the initiators of a proposal for a European Manifest
 19. NL: Wat je zegt\r en wat je voorstelt,
  EN: I mean. . .
 20. NL: Vrienden, laat ik me even\r voorstellen...
  EN: Friends, let me introduce myself.
 21. NL: Een heel nieuw voorstel?\r -Ja, meneer.
  EN: - A whole new proposal. ls that right?\r - Yes, sir. Yes, sir.
 22. NL: Leest en analyseert inkomende memo's, voorstellen en rapporten om het belang vast te stellen en om de verspreiding ervan te plannen.
  EN: Read and analyse incoming memos, submissions and reports to determine their significance and plan their distribution.
 23. NL: Kan je je voorstellen hoe het leven zou zijn zonder televisie?
  EN: Can you imagine what life would be like without television?
 24. NL: Je had je moeten voorstellen.
  EN: You should have introduced yourself.
 25. NL: Kunt ge u voorstellen hoe mijn leven is?
  EN: Do you have any idea what my life is like?

Bekijk alle 63 voorbeeldzinnen met `voorstel`