Vertaal

Vertalingen vonnis NL>EN


Er zijn 14 zinnen met `vonnis` gevonden
 1. NL: Organiseert de uitvoering en het vervolg van het vonnis.
  EN: Organise and follow up the execution of the sentence.
 2. NL: Het vonnis verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht
  EN: The judgment accordingly accounts for his decision under the law
 3. NL: veroordelend vonnis
  EN: guilty verdict or judgment against
 4. NL: een onherroepelijk vonnis of arrest
  EN: final judgement conviction or ruling
 5. NL: een vonnis vernietigen
  EN: to quash a conviction
 6. NL: JA - U heeft drie maanden om beroep aan te tekenen tegen een vonnis over het hoederecht
  EN: YES - You have 3 months to appeal the court's custody decision
 7. NL: Vanaf juni 2011 kunt u voor de uitvoering van een vonnis over onderhoudsgeld in een EU-land terecht bij de rechtbanken van:
  EN: From June 2011, to get a judgement on maintenance enforced in any EU country, you will be able to go to court in:
 8. NL: Het enige vonnis is wraak,\r een vendetta. . .
  EN: The only verdict is vengeance,\r a vendetta. . .
 9. NL: vonnis hebben gevraagd
  EN: have requested a judicial decision
 10. NL: een onherroepelijk vonnis
  EN: final judgement
 11. NL: Bepaalt een vonnis, met inachtneming van het bewijsmateriaal, op basis van de geldende wetgeving.
  EN: Determine a sentence based on all evidence and the law.
 12. NL: De betrokken partijen kunnen niettemin aan de rechtbanken van hun land vragen om het vonnis niet te erkennen
  EN: The parties involved can nevertheless ask the courts in their country not to recognise the judgment
 13. NL: Gezien het vonnis
  EN: Having regard to the judgment of the
 14. NL: vonnis a quo
  EN: judgment from a lower court