Vertaal

Vertalingen volgorde NL>EN

volgorde

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['vɔlxɔrdə]
Verbuigingen:  -n, -s (meerv.)

manier waarop zaken of personen op elkaar volgen - order, rank, hierarchy
De namen staan in alfabetische volgorde. - The names are in alphabetical order.
de volgorde bepalen - determine the order

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de volgordethe rank ; the hierarchy ; the order of rank ; the order
volgorde sequence ; order of succession ; routing

Bronnen: mwb interglot Wakefield genealogy pages Vlietstra Autowoordenboek
Synoniemen
NL: hiërarchie
NL: rang
NL: rangorde
NL: rangschikking
NL: rij

Er zijn 3 zinnen met `volgorde` gevonden
  1. NL: Plant en stelt een (volgorde in) werkwijze op volgens beschreven voorschriften, bedieningswijze of andere instructies.
    EN: Plan and set up (the sequence of) operations according to written specifications, tooling or other instructions.
  2. NL: Als ik het alfabet een nieuwe volgorde kon geven, zou ik de letters U en I naast elkaar zetten.
    EN: If I could rearrange the alphabet, I would put U and I together.
  3. NL: De bestanden staan in de juiste volgorde.
    EN: The files are in proper order.