Vertaal
Naar andere talen: • voldoen > DEvoldoen > ESvoldoen > FR
Definities op Encyclo.nl: voldoen (5x)
Vertalingen voldoen NL>EN

voldoen

werkw.
Uitspraak:  [vɔl'dun]
Verbuigingen:  voldeed (verl.tijd ) heeft voldaan (volt.deelw.)

1) voldoende of van voldoende kwaliteit zijn - satisfy, meet, fulfil
De aanpak van de jeugdwerkloosheid voldoet niet. - Dealing with the problem youth unemployment is does not produce any results.
uitdrukking aan iets voldoen

2) betalen - pay, cover, satisfy
Ik ben helaas niet in staat het bedrag in één keer te voldoen. - Unfortunately, I am not able to cover the entire amount all at once.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
voldoen (ww.)to give good service ; to give satisfaction ; to fill ; to receipt ; to pay a bill ; to pay on account ; to pay up ; to satisfy ; to pay ; to suffice ; to settle ; to make even
het voldoenthe paying off ; the payment
voldoen conform ; to pay ; show compliance ; meet with
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; MWB; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `voldoen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: afrekenen
NL: beantwoorden
NL: betalen
NL: dokken
NL: rekening betalen
NL: storten
NL: toereiken
NL: uitbetalen
NL: uitkeren
NL: vereffenen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: voldoen aan de behoeften van... EN: meet the needs of...
NL: aan een belofte voldoen EN: fulfil (act up to) a promise
NL: aan een bevel (eis) voldoen EN: obey a command (demand)
NL: aan zekere eisen voldoen EN: meet certain requirements
NL: aan zijn verplichtingen voldoen EN: meet one's obligations
NL: aan de verwachtingen voldoen EN: come up to expectations
NL: aan een verzoek voldoen EN: comply with a request

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App