Vertaal

Vertalingen voldoen NL>EN

voldoen

werkw.
Uitspraak:  [vɔl'dun]
Verbuigingen:  voldeed (verl.tijd ) heeft voldaan (volt.deelw.)

1) voldoende of van voldoende kwaliteit zijn - satisfy, meet, fulfil
De aanpak van de jeugdwerkloosheid voldoet niet. - Dealing with the problem youth unemployment is does not produce any results.
uitdrukking aan iets voldoen

2) betalen - pay, cover, satisfy
Ik ben helaas niet in staat het bedrag in één keer te voldoen. - Unfortunately, I am not able to cover the entire amount all at once.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
voldoen (ww.)to give good service ; to give satisfaction ; to fill ; to receipt ; to pay a bill ; to pay on account ; to pay up ; to satisfy ; to pay ; to suffice ; to settle ; to make even
het voldoenthe paying off ; the payment
voldoen conform ; meet with

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages MWB
Synoniemen
NL: afrekenen
NL: beantwoorden
NL: betalen
NL: dokken
NL: rekening betalen
NL: storten
NL: toereiken
NL: uitbetalen
NL: uitkeren
NL: vereffenen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: voldoen aan de behoeften van... EN: meet the needs of...
NL: aan een belofte voldoen EN: fulfil (act up to) a promise
NL: aan een bevel (eis) voldoen EN: obey a command (demand)
NL: aan zekere eisen voldoen EN: meet certain requirements
NL: aan zijn verplichtingen voldoen EN: meet one's obligations
NL: aan de verwachtingen voldoen EN: come up to expectations
NL: aan een verzoek voldoen EN: comply with a requestEr zijn 30 zinnen met `voldoen` gevonden
 1. NL: Bij overboeking kun je de betaling voldoen door een elektronische overschrijving van je bankrekening
  EN: Payment is done by electronic transfer from your account
 2. NL: Inspecteert stalen van bewerkte producten om na te gaan of ze voldoen aan voorschriften, met behulp van instrumenten zoals ijkmaten, micrometers, etc.
  EN: Inspect sample workpieces to verify conformity to specifications using instruments such as gauges, micrometers, dial indicators, etc.
 3. NL: Voldoen aan de EP eisen
  EN: Satisfying the European Pharmacopoeia (EP) requirements
 4. NL: Volgens ons is 35.000 dollar voldoende.\r Daar zorgen mijn vrouw en ik voor.
  EN: We think it can be done for $35,000.\r My wife and I will raise the money.
 5. NL: Deze olie geeft 'm voldoening.\r Ik zeg het niet.
  EN: With this oil, he's having the time\r of his life. You tell him. I won't.
 6. NL: Als u zich wilt afmelden is het sturen van een e-mail voldoende
  EN: If you want to unsubscribe, sending an e-mail will suffice
 7. NL: gemiddelde audittijd voldoende
  EN: average audit time adequate
 8. NL: Hij had meer dan voldoende geld.
  EN: He had more than enough money.
 9. NL: Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende ingelicht te hebben
  EN: We trust to have informed you sufficiently
 10. NL: De voldoening is het zweet en de pijnlijke schouders waard
  EN: The sense of satisfaction is worth the sweat and aching shoulders
 11. NL: Speelgoed moet aan EU-veiligheidsnormen voldoen
  EN: All toys have to meet EU safety standards
 12. NL: Maar een land dat wil toetreden, moet ook voldoen aan de toetredingscriteria:
  EN: But specifically, a country can only join if it meets all the membership criteria:
 13. NL: Maar ook het onderricht van het Frans moet voldoende kwalitatief zijn om de kansen van de leerlingen te garanderen
  EN: French lessons too have to be of a very high quality if students are to compete with Francophones
 14. NL: Een mega-evenement, maar toch met voldoende ruimte voor ontmoetingen en discussies
  EN: Despite its size, the event is great for meeting new people and discussing the latest films
 15. NL: Misschien is dat voldoende.
  EN: Maybe that'll be enough.
 16. NL: Mannen waar u op kan rekenen.\r Eén teken is voldoende.
  EN: . . .men that can be counted on.\r All you have to do is say the word.
 17. NL: Telt het geld in de kassalade om er zeker van te zijn dat de bedragen correct zijn en er voldoende wisselgeld voorradig is.
  EN: Count money in cash drawers to ensure that amounts are correct and that there is adequate change.
 18. NL: Proeft of ruikt voedsel en dranken om te verzekeren dat smaken voldoen aan de specificaties of om stalen te selecteren met specifieke eigenschappen.
  EN: Taste or smell foods or beverages to ensure that flavours meet specifications or to select samples with specific characteristics.
 19. NL: U hoeft die overigens pas te voldoen nadat de koopsom betaald is
  EN: You will not be asked to pay until after the final sale, when the money is in the bank
 20. NL: Wij zijn van mening dat er voldoende werkzame, hoogwaardige en veilige ingrediënten beschikbaar zijn, zonder dat hiervoor dierproeven nodig zijn
  EN: It's the company's belief that sufficient high-performing, quality and safe ingredients are available without the need of testing on animals
 21. NL: Kandidaten voor een bezoldigde stage voor vertalers moeten aan de volgende criteria voldoen:
  EN: Applicants for a paid translation traineeship must:
 22. NL: Indien deze niet aan mijn standaarden\r voldoen dan gooi deze in de afvalbak.
  EN: If it doesn't meet my standards,\r I put the lot in the bin.
 23. NL: Is één extra tas voldoende?
  EN: Is one spare bag going to be enough?
 24. NL: Beroep wegens onrechtmatig niet-handelen jegens de Commissie of de Raad van de Europese Unie indien zij niet aan hun verplichtingen voldoen
  EN: An action for failure to act can be brought against the Commission or the Council of the European Union if they fail to fulfil their obligations
 25. NL: Controleert producten om na te gaan of ze voldoen aan de kwaliteitsnormen.
  EN: Examine products to verify conformity to quality standards.

Bekijk alle 30 voorbeeldzinnen met `voldoen`