Vertaal
Naar andere talen: • vlug > DEvlug > ESvlug > FR
Definities op Encyclo.nl: vlug (8x)
Vertalingen vlug NL>EN

vlug

bijv.naamw.
Uitspraak:  [vlʏx]

snel - fast, hasty, snappy
uitdrukking iets vlugvlug doen
uitdrukking Naar huis! En vlug wat!
uitdrukking vliegensvlug

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
vlug agile ; clever ; expert ; brisk ; fledged ; skilful ; fast ; neat ; handy ; dexterous ; nimble ; adroit ; quick ; rapid ; speedy ; swift ; quickly ; swiftly
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages


Voorbeeldzinnen met `vlug`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: behendig
NL: bijdehand
NL: binnenkort
NL: gauw
NL: haastig
NL: handig
NL: hard
NL: rap
NL: schielijk
NL: snel

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: dextrous
US-spelling: dexterous
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: vlug wat ! EN: (be) quick!, look sharp!
NL: als je er niet vlug bij bent EN: (sl.) if you are not quick about it
NL: hij kan vlug leren EN: he is quick at his lessons
NL: vlug in 't rekenen EN: quick at figures
NL: Iemand te vlug af zijn EN: be too quick for a person
NL: vlug achter elkaar EN: in quick succession

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App