Vertaal
Naar andere talen: • verslag > DEverslag > ESverslag > FR
Definities op Encyclo.nl: verslag (10x)
Vertalingen verslag NL>EN

het verslag

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [vərˈslɑx]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

mondelinge of schriftelijke beschrijving - account, coverage, story
een uitvoerig verslag van de gebeurtenissen - a detailed report of the events
verslag uitbrengen/doen van de gang van zaken - give an account of what's happening

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het verslagthe survey ; the report ; the record ; the account ; the commentary ; the composition ; the paper ; the scholary report
verslag expression of results ; statement ; record ; accounts ; report ; Permanent Committee report ; review ; protocol ; minutes
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `verslag`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: bericht
NL: bespreking
NL: dossier
NL: notulen
NL: opstel
NL: rapport
NL: referaat
NL: relaas
NL: reportage
NL: scriptie

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: woordelijk verslag EN: verbatim report
NL: verslag doen van EN: give an account of
NL: voorlopig (tussentijds) verslag EN: interim report
NL: verslag uitbrengen over EN: deliver a report on, report on

Download de Android App
Download de IOS App