Vertaal
Naar andere talen: • verleggen > DEverleggen > ESverleggen > FR
Definities op Encyclo.nl: verleggen (3x)
Vertalingen verleggen NL>EN
verleggen (ww.)to transfer ; to resolve ; to convert ; to shift ; to reduce ; to move ; to remove ; to transform ; to simplify ; to dislocate ; to trace back
Bron: interglot


Voorbeeldzinnen met `verleggen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: disloqueren
NL: iets verplaatsen
NL: roeren
NL: verplaatsen
NL: verschikken
NL: verschuiven
NL: vervoeren
NL: verzetten

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `move` wordt wel in UK-Engels gebruikt maar niet of zelden in US-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `move house / move flat / etc.`
In US-Engels gebruikt men `move / move out`


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App