Vertaal

Vertalingen verdwijnen NL>EN

verdwijnen

werkw.
Uitspraak:  [vərˈdwɛinə(n)]
Verbuigingen:  verdween (verl.tijd ) is verdwenen (volt.deelw.)

weggaan - disappear, go away, be gone
De gasten waren allemaal binnen tien minuten verdwenen. - The guests left all within ten minutes.
Verdwijn uit mijn ogen! - Get out of my eyes!
uitdrukking in het niets verdwijnen
uitdrukking verdwijnen als sneeuw voor de zon
uitdrukking spoorloos verdwijnen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
verdwijnen (ww.)to dwindle ; to start ; to leave ; to travel ; to grease ; to take off ; to depart ; to sail ; to smear ; to set out ; to rub in ; to leave for ; to vanish ; to disappear ; to disappearing
het verdwijnenthe fading ; the disappearance ; the vanishing

Bronnen: Wikipedia interglot
Synoniemen
NL: afreizen
NL: afsterven
NL: heengaan
NL: nokken
NL: ondergaan
NL: oplossen
NL: overgaan
NL: overwaaien
NL: schuilgaan
NL: smelten

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: verdwijn! EN: be off!
NL: uit 't oog verdwijnen EN: disappear from sightEr zijn 7 zinnen met `verdwijnen` gevonden
 1. NL: Je zal nooit verdwijnen
  EN: You'll never ever fade
 2. NL: Mijn geld schijnt aan het eind van de maand te verdwijnen.
  EN: My money seems to disappear by the end of the month.
 3. NL: verkrijgende en verdwijnende organisatie
  EN: surviving and non-surviving company
 4. NL: De Samen zijn lang onderdrukt geweest, hun cultuur dreigde te verdwijnen
  EN: For a long time the Sami were an oppressed people and their culture was in danger of dying out
 5. NL: De luxueuze tijd waarin 'n ster\r dronken kon worden en verdwijnen...
  EN: Those big, fat lush days when a star\r could get drunk and disappear...
 6. NL: Bepaalde diersoorten zijn snel aan het verdwijnen.
  EN: Certain animals are fast disappearing.
 7. NL: vanzelf verdwijnen
  EN: resolve