Vertaal

Vertalingen uitvoer NL>EN
de uitvoer (m) the export ; the exports
de uitvoerthe output
uitvoer lead-out ; exportation

Bronnen: interglot Vlietstra
Synoniemen
NL: acteur
NL: actrice
NL: artiest
NL: export
NL: onderaannemer
NL: output
NL: speler
NL: toneelspeler
NL: tonelist
NL: vertoner

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: ten uitvoer brengen EN: execute, carry outEr zijn 53 zinnen met `uitvoer` gevonden
 1. NL: In beide gebieden kunnen ook uitvoerige sneeuwschoen- en winterwandeltochten worden ondernomen
  EN: Both areas also lend themselves to an abundance of snowshoe and winter walks
 2. NL: “Onze prestaties in 2010 zijn een goede start van de uitvoering van onze nieuwe strategie
  EN: “Our 2010 performance marks the first year of delivery of our new strategy
 3. NL: Het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten in Luxemburg zorgt voor het beheer van het programma
  EN: The Programme is managed by the Executive Agency for Health and Consumers, based in Luxembourg
 4. NL: Brengt lokale verdoving aan voor het uitvoeren van tandheelkundige procedures.
  EN: Apply local anaesthetic for dental procedures
 5. NL: Organiseert de uitvoering en het vervolg van het vonnis.
  EN: Organise and follow up the execution of the sentence.
 6. NL: Ik zal het probleem uitvoerig met je bespreken.
  EN: I will discuss the question with you in detail.
 7. NL: De regering van de Verenigde Staten heeft drie machten: De uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke.
  EN: The U.S. government has three branches: the executive, the legislative, and the judicial.
 8. NL: het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet
  EN: dealing with an objection that has been submitted and accepted
 9. NL: een aanspraak geeft waarvoor geen nadere uitvoeringswetgeving noodzakelijk is
  EN: gives rise to a claim (or entitlement) without the need for further legislation to give effect thereto
 10. NL: uitvoeringsvorm
  EN: embodiment
 11. NL: lokale uitvoerbaarheid
  EN: local feasibility
 12. NL: uitvoerbaarheid
  EN: workability
 13. NL: voorman, uitvoerder
  EN: foreman
 14. NL: in rustiek werk uitvoeren
  EN: rusticate
 15. NL: orgelconcert (uitvoering)
  EN: organ recital
 16. NL: pianoconcert (uitvoering)
  EN: piano recital
 17. NL: Uitvoeringspecialist
  EN: Implementation specialist
 18. NL: uitvoer-wachtrij
  EN: output queue
 19. NL: U vindt de uitvoerende luchtvaartmaatschappij op uw boekingsbevestiging
  EN: You will find the executing airline on your booking confirmation
 20. NL: Het beleid en de wetgeving zijn hier al klaar voor, maar op het vlak van de uitvoering ervan moet er nog veel meer worden gedaan
  EN: Policies and legislation are already in place to address the challenge, but efforts to implement them need to be replicated on a much larger scale
 21. NL: De (1) Rekenkamer onderzoekt de uitvoering van de jaarlijkse begroting van het vorige jaar en stelt haar (2) jaarverslag op
  EN: The (1) Court of Auditors scrutinises the implementation of the annual budget for the previous year and publishes its (2) annual report
 22. NL: Het College van de VGC, de uitvoerende macht, bestaat uit de drie Vlaamse leden van de Brusselse gewestregering
  EN: The Council of the VGC, the executive branch, consists of the three Flemish members of the Brussels regional government
 23. NL: Vanaf juni 2011 kunt u voor de uitvoering van een vonnis over onderhoudsgeld in een EU-land terecht bij de rechtbanken van:
  EN: From June 2011, to get a judgement on maintenance enforced in any EU country, you will be able to go to court in:
 24. NL: De grondwet bevestigt het scheidingsprincipe van de staatsmachten in drieën: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht
  EN: The Constitution establishes the principle of the separation of the powers of the state into three branches: legislative, executive and judicial
 25. NL: Uitvoeren
  EN: Execute

Bekijk alle 53 voorbeeldzinnen met `uitvoer`