Vertaal
Naar andere talen: • trek > DEtrek > EStrek > FR
Definities op Encyclo.nl: trek (15x)
Vertalingen trek NL>EN

de trek

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [trɛk]
Verbuigingen:  -ken (meerv.)

1) kenmerk van iemands gezicht of karakter - trait, characteristic, feature
een gezicht met scherpe trekken - a face with sharp features
Dat is een naar trekje van zijn karakter. - That's a nasty trait of his (character).
uitdrukking Dat is in grote trekken het verhaal.
uitdrukking je trekken thuis krijgen
uitdrukking aan je trekken komen

2) luchtstroom - air current
Verbuigingen:  g.mv. (meerv.)
Ik voel de trek langs me gaan. - I feel the air current.
een trekje van een shagje - a puff on a cigarette

3) zin in eten - appetite
Verbuigingen:  g.mv. (meerv.)
trek hebben - be hungry
uitdrukking lekkere trek hebben
uitdrukking in trek zijn

4) jaarlijkse tocht van vogels naar warme gebieden en weer terug - (bird) migration
Verbuigingen:  g.mv. (meerv.)
de jaarlijkse trek van de eenden naar het warme zuiden - the yearly duck migration to the warmer South

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de trek (m) the appetite ; the hunger ; the feel like a bite ; the draft ; the air lock ; the pull
de trekthe trait
trek broaching pass ; drilling string ; catch ; stand ; barrel ; fly-bar ; draw ; jerk ; draught ; line ; characteristic ; stroke ; trip ; winding operation ; tension ; hayl ; up-draught ; puft ; draft ; feature ; puff ; animal migration ; drag ; fishing operation ; tow ; drawing qualities ; haul ; set ; indraft ; indraught
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; Vlietstra; MWB; Omegawiki.org


Voorbeeldzinnen met `trek`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: eetlust
NL: eigenschap
NL: haal
NL: honger
NL: hongergevoel
NL: hongerigheid
NL: luchtzuiging
NL: lust
NL: migratie
NL: ruk

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: draught
US-spelling: draft
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: trekken om zijn mond EN: lines about his mouth
NL: hij kreeg z'n trekken thuis EN: his chickens came home to roost
NL: aan zijn trekken komen EN: come into one's own, get one's share
NL: (geen) trek in iets hebben EN: have a (no) mind for s.th.
NL: ik heb (geen) trek in 'n kop thee EN: I (don't) feel like a cup of tea, I could do with a cup of tea
NL: zeer in trek zijn EN: be all the vogue, be in great demand
NL: in trek komen EN: become popular
NL: iets in grote trekken aangeven EN: outline s.th.
NL: op de trek zitten EN: sit in a draught

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App