Vertaal
Naar andere talen: • terwijl > DEterwijl > ESterwijl > FR
Definities op Encyclo.nl: terwijl (7x)
Vertalingen terwijl NL>EN

terwijl

conjunction
Uitspraak:  [tɛrˈwɛil]

1) gedurende dezelfde tijd dat - as, whereas, while
werken terwijl de anderen vakantie hebben - to work while the others are on vacation

2) hoewel - although, though
Ik heb de koffie toch maar opgedronken, terwijl die koud was. - I drank the coffee anyway, even though it was cold.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
terwijl as ; while ; during ; at same time ; for ; whereas ; whilst
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `terwijl`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: ofschoon
NL: ondertussen
NL: daarentegen
NL: terzelftijd
NL: terzelfder tijd

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: whilst
US-spelling: while


Download de Android App
Download de IOS App