Vertaal

Vertalingen tekening NL>EN

de tekening

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈtekənɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) afbeelding die met potlood, pen of krijt is getekend (1) - drawing, pattern, sketch
een tekening van een huis - a sketch of the house
werktekening - working sketch
uitdrukking een kindertekening

2) lijnen en figuren die je ergens in kunt zien - design, chart, template
- cow spot design drawing

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de tekening (v) the design ; the pattern ; the drawing ; the motive ; the draft ; the sketch ; the autograph ; the outline ; the marking ; the illustration ; the illustrated paper
tekening figure ; figuring

Bronnen: interglot Vlietstra
Synoniemen
NL: afbeelding
NL: aftekening
NL: autogram
NL: dessin
NL: getekenafbeelding
NL: getekende afbeelding
NL: handtekening
NL: illustratie
NL: motief
NL: ondertekening

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: in tekening brengen EN: make a sketch of
NL: ter tekening voorleggen EN: present for signature
NL: er begint tekening in de toestand te komen EN: the situation is becoming clearerEr zijn 30 zinnen met `tekening` gevonden
 1. NL: dekkenplan (tekening)
  EN: deck plan
 2. NL: Tekeningen
  EN: Drawings
 3. NL: Gebruikt tekeningen en schema's of maakt schetsen om de bedradingen en apparatuur te lokaliseren.
  EN: Prepare sketches or follow blueprints to determine the location of wiring and equipment and to ensure conformity to building and safety codes.
 4. NL: Bestudeert tekeningen, voorschriften, productinformatie, schetsen of bouwplannen ter voorbereiding op de timmerwerkzaamheden.
  EN: Study drawings, specifications, product information, sketches or building plans to prepare the carpentry work.
 5. NL: - Een tekening.\r - Lieve hemel.
  EN: - It's a picture.\r - Oh, my goodness.
 6. NL: Er zijn dus verschillende\r tekeningen.
  EN: What this means to us:\r There's no set of unified plans.
 7. NL: Er komt storm.\r -Tekeningen van de meisjes!
  EN: lt's just sort of blowing up a storm.
 8. NL: Volgens de tekening van maart '05\r zijn er schachten...
  EN: According to March '05 plans, there's\r interior shafts with potential access...
 9. NL: GA-tekeningen
  EN: General Arrangement drawings
 10. NL: dwarsdoorsnede (bijvoorbeeld op tekening)
  EN: cross-section/cross-sectional view
 11. NL: Verzamelt relevante informatie voor het ontwerp, bijv. door de ruimtes op te meten of (bouw)tekeningen te lezen.
  EN: Gather relevant information for the design, e.g. by taking measurements of the premises or by reading drawings.
 12. NL: zijaanzicht (bijvoorbeeld op tekening)
  EN: lateral view
 13. NL: zijaanzicht (bijvoorbeeld op tekening)
  EN: side view
 14. NL: Plant en bereidt tests voor van units en componenten conform projectinstructies en tekeningen.
  EN: Plan and prepare tests of complete units and components, based on project instructions and drawings.
 15. NL: Bereidt de werkzaamheden voor, bijv.: leest en interpreteert de opdracht/tekening en verzamelt de juiste materialen en gereedschappen.
  EN: Prepare work activities, e.g. read and interpret blueprints and specifications, and gather the appropriate tools and materials.
 16. NL: Maakt tekeningen en ontwerpen voor projecten.
  EN: Develop drawings and design layouts for projects.
 17. NL: Onderzoekt gedetailleerde tekeningen of specificaties om te bepalen welke materialen en uitrusting vereist zijn.
  EN: Examine detailed drawings or specifications to determine material and equipment requirements.
 18. NL: Tekeningen uit de Collectie Frits Lugt
  EN: Master drawings from the Collection Frits Lugt
 19. NL: Ontwerp of tekening
  EN: Design
 20. NL: Hoeveel tekeningen zijn er?\r - Tien.
  EN: - How many sets of plans are there?\r - That's 10.
 21. NL: Hij gooide vandaag met verf en vernielde\r de tekeningen van de anderen.
  EN: Today he started throwing paints around.\r He went wild, destroying other paintings.
 22. NL: tekening
  EN: drawing
 23. NL: tekening
  EN: layout
 24. NL: zijaanzicht (op tekening)
  EN: body plan
 25. NL: vooraanzicht (bijvoorbeeld op tekening)
  EN: ventral view

Bekijk alle 30 voorbeeldzinnen met `tekening`