Vertaal

Vertalingen stage NL>EN

de stage

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈstaʒə]
Verbuigingen:  -s (meerv.)

onderdeel van een opleiding waarin je de praktijk leert - practical training, internship
stage lopen in een restaurant - work in a restaurant as a trainee

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
stage (f) apprenticeship
de stagethe internship ; the student trainee workplacement
stage traineeship ; industrial release

Bronnen: m interglot Horecagids
Synoniemen
NL: leertijd

Er zijn 45 zinnen met `stage` gevonden
 1. NL: Stagebureau
  EN: Traineeship office
 2. NL: Wie belangstelling heeft voor een bezoldigde stage van dit type, wordt verzocht de Regeling betreffende stages te lezen
  EN: If you are interested in a paid traineeship under this option, please read the Internal Rules Governing Traineeships
 3. NL: Onbezoldigde stages
  EN: Unpaid Traineeships
 4. NL: Programma van stages voor mensen met een handicap
  EN: Programme of traineeships for people with disabilities
 5. NL: De duur van bezoldigde stages is vijf maanden, welke periode niet verlengd kan worden
  EN: Paid traineeships are awarded for a period of five months which cannot be extended
 6. NL: ze moeten bij het begin van de stage ten minste 18 jaar oud zijn;
  EN: be aged 18 or over on the traineeship starting date;
 7. NL: Stages voor vertalers vinden in Luxemburg plaats
  EN: Translation traineeships are assigned to Luxembourg
 8. NL: Wie belangstelling heeft voor een bezoldigde stage, wordt verzocht de Interne Regels betreffende stages voor vertalers te lezen
  EN: If you are interested in a paid translation traineeship, please read the Internal Rules Governing Translation Traineeships
 9. NL: Wij raden u dan ook aan de “Interne Regels betreffende stages voor vertalers” zorgvuldig door te lezen voordat u het sollicitatieformulier invult
  EN: We therefore advise you to read carefully the Internal Rules Governing Translation Traineeships before filling in the application form
 10. NL: Verzorgt lessen/bijeenkomsten over opleidings- en loopbaanmogelijkheden, bijv. studierichtingen, toelatingseisen, studiebeurzen, stages, etc.
  EN: Teach classes about educational career possibilities, e.g. college majors, admission requirements, financial aid, apprenticeships programs, etc.
 11. NL: Bezoldigde stages
  EN: Paid Traineeships
 12. NL: Ingeval van toelating tot de stage, worden de volgende bewijsstukken verlangd:
  EN: If you are selected, the following documents will be requested as supporting documents:
 13. NL: Deze stukken worden pas verlangd wanneer wij u een stage aanbieden
  EN: The documents will be requested when we offer you a traineeship
 14. NL: Deze stages zijn in de eerste plaats bedoeld voor jongeren die stage moeten lopen in het kader van hun opleiding
  EN: Priority will be given to young people who are required to complete a traineeship as part of their course of study
 15. NL: in het voorkomende geval, een verklaring van de opleidingsinstelling omtrent het verplichte karakter van de stage,
  EN: if applicable, an attestation from the training body to certify that the traineeship is a requirement
 16. NL: In 2006 is het Europees Parlement begonnen met een specifiek stageprogramma voor mensen met handicaps als positieve actiemaatregel
  EN: In 2006, as a positive action measure, the European Parliament launched a specific traineeship programme for people with disabilities
 17. NL: Gegadigden voor een stage in het kader van dit programma moeten:
  EN: Applicants for this programme must:
 18. NL: vond 'n artistieke stage,\r je schreef hen en werd toegelaten.
  EN: . . .found some arts camp\r in the Berkshires. . .
 19. NL: stage
  EN: observership
 20. NL: stage lopen
  EN: train (to)
 21. NL: Dit deel van de website geeft u alle details voor een bezoek, evenals informatie over vacatures en stages
  EN: This part of the website provides full details on visiting, as well as on recruitment and traineeships
 22. NL: stage lopen
  EN: be in training, to
 23. NL: Gaat in gesprek met bedrijven om stageplaatsen te realiseren.
  EN: Confer with work organisations to establish internships.
 24. NL: Begeleidt werkplekleren, trainingen en stages.
  EN: Guide on-the-job training, training sessions and internships.
 25. NL: beginnen (aan een studie/met een stage)
  EN: start a degree/an internship

Bekijk alle 45 voorbeeldzinnen met `stage`