Vertaal

Vertalingen stage NL>EN

de stage

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈstaʒə]
Verbuigingen:  -s (meerv.)

onderdeel van een opleiding waarin je de praktijk leert - practical training, internship
stage lopen in een restaurant - work in a restaurant as a trainee

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
stage (f) apprenticeship
de stagethe internship ; the student trainee workplacement
stage traineeship ; industrial release

Bronnen: m interglot Horecagids
Synoniemen
NL: leertijd

Er zijn 25 zinnen met `stage` gevonden
 1. NL: Dit deel van de website geeft u alle details voor een bezoek, evenals informatie over vacatures en stages
  EN: This part of the website provides full details on visiting, as well as on recruitment and traineeships
 2. NL: Gaat in gesprek met bedrijven om stageplaatsen te realiseren.
  EN: Confer with work organisations to establish internships.
 3. NL: Begeleidt werkplekleren, trainingen en stages.
  EN: Guide on-the-job training, training sessions and internships.
 4. NL: beginnen (aan een studie/met een stage)
  EN: start a degree/an internship
 5. NL: stage lopen
  EN: be in training, to
 6. NL: De EU neemt mensen vast, tijdelijk en op contractbasis aan, zij biedt stageplaatsen aan en onderhoudt databases van deskundigen
  EN: Besides permanent staff, the EU also employs contractual agents and temporary staff, offers traineeships and maintains databases of area experts
 7. NL: bij aanvang van de stage de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
  EN: be over 18 years of age on the traineeship starting date;
 8. NL: Is dat het geval, dan wordt u pas tot de stage toegelaten nadat alle bovengenoemde documenten zijn ingediend
  EN: If you are offered a traineeship, you will not be admitted unless you provide the full set of documents mentioned above
 9. NL: Bezoldigde stages voor vertalers zijn uitsluitend bestemd voor afgestudeerden aan een universiteit of een daarmee gelijkgestelde onderwijsinstelling
  EN: Paid traineeships are awarded solely to graduates of universities or equivalent institutions
 10. NL: Nadere informatie over stages bij het Europees Parlement kunt u vinden bij het stagebureau
  EN: To find out about traineeships with the European Parliament, contact the Traineeship office
 11. NL: stage
  EN: training
 12. NL: stagebieder
  EN: (work) placement provider
 13. NL: Raadpleegt onderwijsinstellingen voor informatie over opleidingen, toelatingseisen, stages, etc.
  EN: Consult with educational institutions regarding educational programs, requirements, apprenticeships etc.
 14. NL: Houdt toezicht op veldwerk van studenten, op stages, etc.
  EN: Supervise students` field work, internships, etc.
 15. NL: Bezoldigde stages voor vertalers
  EN: Paid Translation Traineeships
 16. NL: Kandidaten voor een bezoldigde stage voor vertalers moeten aan de volgende criteria voldoen:
  EN: Applicants for a paid translation traineeship must:
 17. NL: Stages en studiebezoeken bij het Europees Parlement
  EN: Traineeships and Study Visits in the European Parliament
 18. NL: Als student kun je via het Erasmusprogramma in het buitenland misschien een deel van je studie of een stage doen
  EN: If you are a student, you may have a chance to go on an Erasmus exchange abroad as part of your studies, or complete a traineeship in a company
 19. NL: Bezoldigde stages zijn uitsluitend bestemd voor afgestudeerden aan een universiteit of een daarmee gelijkgestelde onderwijsinstelling
  EN: Paid traineeships are awarded solely to graduates of universities or equivalent institutions
 20. NL: Ingeval een stage wordt aangeboden, wordt u niet tot de stage toegelaten als u niet het bovengenoemde dossier met alle verlangde stukken overlegt
  EN: If we offer you a traineeship, you will not be admitted unless you provide the full set of documents mentioned above as requested
 21. NL: De duur van onbezoldigde stages is één tot vier maanden, met de mogelijheid van verlenging
  EN: Unpaid traineeships are awarded for a period of between one and four months
 22. NL: Bezoldigde stages voor mensen met een handicap
  EN: Paid Traineeships for people with disabilities
 23. NL: De bewijsstukken zijn pas nodig als u een stageplaats krijgt aangeboden
  EN: Supporting documents will be requested if you are offered a traineeship
 24. NL: stage
  EN: housemanship (BE)
 25. NL: stage
  EN: internship (AE)