Vertaal

Vertalingen slot NL>EN

het slot

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [slɔt]
Verbuigingen:  -ten (meerv.)

1) apparaat waarmee je iets kunt afsluiten - lock
de deur op slot doen - lock the door
je fiets op slot zetten - lock one's bike
hangslot - padlock
uitdrukking achter slot en grendel

2) groot, sterk gebouw met torens - castle, mansion, manor-house

3) einde - end, conclusion, balance
Aan het slot van de film gaat de held dood. - The hero dies at the end of the film.
Tot slot van deze poëzieavond laten we u nog één gedicht horen. - To end this poetry evening there will be one more poem performed.

4) deel van de uitdrukking:
uitdrukking per slot van rekening

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het slotthe ending ; the end ; the termination ; the conclusion ; the château ; the castle ; the knight's castle ; the fortified building ; the biking lock ; the door lock ; the clasp ; the lock
slot latch ; close ; slot ; hook ; terminate

Bronnen: mwb interglot Wakefield genealogy pages MWB Vlietstra
Synoniemen
NL: afloop
NL: agrafe
NL: beëindiging
NL: burcht
NL: cijferslot
NL: deurslot
NL: eindcijfer
NL: einde
NL: fietsslot
NL: haakje

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: het slot van het liedje was... EN: the upshot was...
NL: achter slot doen EN: lock up
NL: Iemand achter slot en grendel zetten EN: clap a person under lock and key
NL: op slot doen EN: lock
NL: het kan niet op slot EN: it cannot be locked
NL: per slot van rekening EN: after all
NL: ten slotte EN: lastly, finally
NL: tot slot EN: in conclusionEr zijn 36 zinnen met `slot` gevonden
 1. NL: Zo vertelt een sage het ontstaan van Slot Lenzburg, een van de belangrijkste bergburchten van Zwitserland
  EN: A legend describes the creation of Lenzburg Castle, one of the most important hilltop castles in Switzerland
 2. NL: Op 9 september 2010 zijn de conclusies van de Slot-Ronde Tafel Conferentie getekend
  EN: The conclusions of the final Round Table Conference were signed on 9 September 2010
 3. NL: Zij nodigen je namelijk uit om hun slot te komen bezoeken
  EN: Because they invite you to come to their castle
 4. NL: Stadscultuur: Villa Römer en Slot Morsbroich
  EN: Culture at Villa Römer and Morsbroich House
 5. NL: heb je de deur op slot gedaan
  EN: did you lock the door
 6. NL: Slot
  EN: Lock
 7. NL: `Het is prima,` lachte Dima. `Ik ben per slot van rekening nog in de groei. Ik groei er wel in.`
  EN: `It's fine,` Dima laughed. `I'm still growing, after all. I'll grow into it.`
 8. NL: Geef me de sleutel van dit slot!
  EN: Give me the key to this lock!
 9. NL: Per slot van rekening blijft niets eeuwig bestaan.
  EN: After all, nothing remains forever.
 10. NL: Nee, het zit op slot,\r zodat het lekker kan inwerken.
  EN: No, l locked them so we could get\r a good clambake going on in here.
 11. NL: Zodra ze je sloten, ging ze...
  EN: The moment they shut you down,\r she went down there,
 12. NL: automatisch twee minuten op slot.\r Op dat moment slaan wij toe.
  EN: ...and its elevator shut down for\r two minutes. That's when we go.
 13. NL: dagschoot in slot
  EN: spring bolt
 14. NL: cilinderhuis van slot
  EN: cylinder case
 15. NL: slot-cadens
  EN: final cadence
 16. NL: slot
  EN: finale
 17. NL: etiket beige met centraal slot
  EN: beige hard tag with central lock
 18. NL: Een brief behoort ingedeeld te zijn in alinea’s met daarin een inleidende alinea, eventueel een tweede en derde alinea en een slotalinea
  EN: A letter must be divided into paragraphs, there is an introductory paragraph, if necessary a second and third paragraph and a closing paragraph
 19. NL: Op een stijle rots ± 200 meter boven het dal ligt tussen Dellach en Irschen de indrukwekkende romaanse burcht Slot Stein
  EN: On a steep cliff ± 200 meters above the valley between Dellach and Irschen lies the impressive Roman fortress Castle Stein
 20. NL: U bent per slot van rekening op vakantie…
  EN: Well, you are on holiday after all…
 21. NL: Het slot Wilhelmshöhe herbergt een van de grootste en belangrijkste Rembrandt-collecties en de beroemde Kasseler Apollo
  EN: Wilhelmshöhe Palace houses one of the world's largest and most important Rembrandt collections along with the famous statue of Apollo
 22. NL: We sloten 'n contract.\r Dat is toch hetzelfde als 'n belofte, niet ?
  EN: I mean, we have a contract.
 23. NL: bedrieglijk slot
  EN: deceptive/interrupted cadence
 24. NL: het toewijzen/toekennen van slots
  EN: slot allocation
 25. NL: uit het slot lopende damwanden
  EN: sheet-piling breaking out of the interlocks

Bekijk alle 36 voorbeeldzinnen met `slot`