Vertaal
Naar andere talen: • schuld > DEschuld > ESschuld > FR
Definities op Encyclo.nl: schuld (21x)
Vertalingen schuld NL>EN

schuld

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [sxʏlt]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) geldbedrag dat je nog moet betalen - debt
hypotheekschuld - mortgage debt
speelschulden - gambling debt
schulden maken - make debts
Ik moet de bank nog een schuld van 10.000 euro afbetalen. - I still owe a debt of ten thousand to the bank.

2) verantwoordelijkheid voor iets dat verkeerd gegaan is - blame, culpability, guilt
Ik kreeg er de schuld van dat er een fout in de rekening zat. - I got the blame that there was a mistake in the counting.
Het is zijn schuld dat het ongeluk gebeurde. - He is to blame for the accident.
uitdrukking Eigen schuld, dikke bult.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de schuldthe debt ; the blame ; the fault ; the guilt
schuld account payable ; debt ; liability
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `schuld`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: fout
NL: schuldenlast
NL: verantwoordelijkheid
NL: verplichting

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: bezit en schulden EN: assets and liabilities
NL: schuld bekennen EN: plead guilty
NL: jij draagt de schuld van alles, 't is allemaal jouw schuld EN: you are to blame for everything
NL: je moet mij de schuld er niet van geven EN: you must not blame me for it (blame it on me)
NL: ik heb er geen schuld aan EN: I'm not to blame (not responsible) for it EN: it is through no fault of mine
NL: de schuld krijgen EN: get the blame
NL: de schuld laden op EN: put the blame on
NL: schulden maken EN: contract (run up) debts
NL: vergeef ons onze schulden EN: forgive us our trespasses
NL: buiten mijn schuld EN: through no fault of mine
NL: door zijn schuld EN: through his fault
NL: dood door schuld EN: culpable homicide
NL: in de schuld raken EN: get into debt
NL: bij iemand in de schuld staan EN: be in a person's debt
NL: zich in de schuld steken EN: run into debt
NL: uit de schuld raken EN: get out of debt

Download de Android App
Download de IOS App